Aktualności

Ambasadorowie z wizytą w Świętokrzyskiem

Ambasadorowie z wizytą w Świętokrzyskiem

Województwo świętokrzyskie odwiedzili, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z rodzinami. Celem wizyty, która potrwa do 20 października, jest promowanie województwa świętokrzyskiego i zaprezentowanie jego potencjału gospodarczego oraz walorów turystyczno-krajoznawczych. Gości powitali: wojewoda Agata Wojtyszek, wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta i wiceprezydent Danuta Papaj. Ambasadorowie zobaczą Kielce i najpiękniejsze miejsca regionu.

Uniwersytet uhonorował wybitnego fizyka. Tytuł doctora honoris causa dla Petera Seybotha

Uniwersytet uhonorował wybitnego fizyka. Tytuł doctora honoris causa dla Petera Seybotha

Wybitny naukowiec, specjalista z zakresu fizyki cząstek elementarnych, członek Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, lider naukowy, autor ponad 450 publikacji, współautor odkryć, obchodzący w tym roku 80 urodziny i 50-lecie pracy badawczej, dr Peter Seyboth został uhonorowany przez senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i otrzymał tytuł doctora honoris causa. W uroczystości pod przewodnictwem znawcy fizyki atomowej, rektora UJK prof. Jacka Semaniaka, wzięły udział władze oraz pracownicy naukowi kieleckich uczelni, specjaliści z zakresu fizyki eksperymentalnej z europejskich ośrodków badawczych oraz studenci.

Podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie języków obcych, edukację najmłodszych oraz projekty społeczne

Podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie języków obcych, edukację najmłodszych oraz projekty społeczne

Ponad 800 osób obejmą wsparciem kolejne świętokrzyskie projekty z zakresu rozwijania kształcenia zawodowego, językowego, inicjatywy edukacyjne dla młodszych i starszych, a także przedsięwzięcia dedykowane seniorom. Na realizację 6 projektów, z których skorzystają mieszkańcy gmin: Końskie, Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, oraz całego powiatu kieleckiego, przeznaczono 4,6 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 3 – “Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 4 projekty o łącznej wartości 52 587 275, 31 zł. Kwota dofinansowania unijnego to 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł.

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

Ze zwycięzcami European Rover Challenge – międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich w Kielcach, członkami koła naukowego “Impuls” przy Politechnice Świętokrzyskiej spotkała się wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Rozmowa dotyczyła planów rozwoju zawodowego studentów i doktorantów, a także przygotowań do budowy kolejnych robotów. W spotkaniu wzięli udział także opiekunowie koła: Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dyrektor operacyjny ŚCITT i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej mgr inż. Dawid Pietrala. 

Wyświetlane od 200 - 210 z 30483