Aktualności

Sukces świętokrzyskich Krzemionek tematem spotkania w Ministerstwie Kultury

Sukces świętokrzyskich Krzemionek tematem spotkania w Ministerstwie Kultury

O kulisach głosowania członków Komitetu Światowego Dziedzictwa i wieloletnich przygotowaniach do wpisania neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach na Listę UNESCO mówiono podczas konferencji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu z ministrem Piotrem Glińskim wzięli udział wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz świętokrzyscy parlamentarzyści i marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Województwo wesprze powiat kielecki w walce z wykluczeniem społecznym

Województwo wesprze powiat kielecki w walce z wykluczeniem społecznym

Blisko 600 osób – mieszkańców Powiatu Kieleckiego i podopiecznych Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach – uzyska pomoc dzięki nowym projektom, które realizowane będą ze wsparciem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z trzema podmiotami na dofinansowanie zadań wspierających zatrudnienie oraz rozwój usług zdrowotnych i społecznych.

Wyświetlane od 230 - 240 z 30176