Aktualności

Ponad 162 mln zł z RPOWŚ 2014-2020 na świętokrzyską edukację, zdrowie i sprawy społeczne

Ponad 162 mln zł z RPOWŚ 2014-2020 na świętokrzyską edukację, zdrowie i sprawy społeczne

– Do czerwca tego roku Urząd Marszałkowski przeprowadzi 23 konkursy na dofinansowanie projektów „miękkich”. Największe fundusze zarezerwowaliśmy na wsparcie osób, które mają poważne problemy w znalezieniu i utrzymaniu pracy – poinformowała wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, podczas spotkania informacyjnego w Filharmonii Świętokrzyskiej, w którym uczestniczyło ponad 160 autorów projektów.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Najważniejsza impreza, promująca tradycję kulinarną regionu, wraca do Tokarni

Najważniejsza impreza, promująca tradycję kulinarną regionu, wraca do Tokarni

Wojewódzki etap konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” będzie znów organizowany w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć, promujących lokalne, tradycyjne, zdrowe produkty i potrawy, związane z historią województwa świętokrzyskiego, naszą kuchnią regionalną. O konkursie i najbardziej rozpoznawalnych produktach Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Uhonorowano pisarza, anglistę, twórcę teatru

Uhonorowano pisarza, anglistę, twórcę teatru

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 21. wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora – historyka, członka Polskiej Akademii Nauk, który był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej nauki i kultury. Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowany został prof. Jerzy Limon, twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, wybitny znawca i miłośnik teatru, anglista, tłumacz i pisarz. Nagroda została przyznana w kategorii „przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego” za stworzenie miejsca nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII w. przez blisko dwa stulecia. W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego gratulacje laureatowi złożyła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Kusztal.

Wyświetlane od 280 - 290 z 31003