Sowa Ilustracja

Aplikowanie o Fundusze Europejskie: zapraszamy na warsztaty ON – LINE, dotyczące obsługi systemu SOWA i tworzenia w nim projektów EFS+

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty w formule ON-LINE, dotyczące tworzenia projektów społecznych z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” w oparciu o System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. Szkolenie odbędzie się 20 marca 2024 r. i będzie okazją do uzyskania wielu praktycznych informacji, przydatnych na etapie tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów w systemie SOWA.

Warsztaty odbędą się 20 marca 2024 r., w godz. 10.00 – 12.00 w formule on-line.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA jest podstawowym narzędziem dla autorów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+, czyli projektów dotyczących m. in. edukacji, usług społecznych i opiekuńczych, wspierania zdrowia osób pracujących oraz szkoleń zawodowych i poprawy dostępu do rynku pracy.

System SOWA służy do całościowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu EFS+, a następnie do przesłania go do oceny do właściwej instytucji w regionie świętokrzyskim, tj. do Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego lub do WUP Kielce.

Formuła warsztatów przewiduje m. in.:

– omówienie i prezentację ważnych i przydatnych funkcjonalności systemu SOWA EFS,

– przedstawienie kluczowych zasad tworzenia projektu w oparciu generatora wniosków SOWA EFS,

– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu w systemie SOWA EFS.

W celu zgłoszenia do udziału w warsztatach należy wypełnić formularz, dostępny pod poniższym linkiem:

https://ankiety.swietokrzyskie.pro/spotkanie-SOWA-20marca

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2024 roku do godz. 12.00.

W odpowiedzi na zgłoszenie link do udziału w szkoleniu zostanie przesłany na adres e-mail, podany w formularzu, w dniu szkolenia – do godz. 9.30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, nr tel. 41 395 17 76.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.