Obrady Radnych Na Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska W Styczniu 2024 Roku

Będzie obradować Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

11 marca br. w sali 102 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obrady rozpoczną się o godz. 12.15 pod przewodnictwem Piotra Żołądka.

Przedmiotem obrad Komisji będzie zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za 2023 rok.

Ponadto Komisja odniesie się do informacji na temat: działań informacyjno–edukacyjnych w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów w latach 2022-2023 oraz nowelizacji przepisów prawa w kontekście wdrażania systemu kaucyjnego.

Prócz tego rozpatrzone zostaną projekty uchwał odesłane przez Sejmik Województwa do Komisji dotyczące: stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego złej sytuacji w rolnictwie – zgłoszonego przez grupę radnych, a także stanowiska dotyczącego poparcia postulatów polskich rolników – zgłoszonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Ostatnim zagadnieniem omawianym na posiedzeniu będzie sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w VI kadencji (2018-2024) samorządu województwa.

Przewodniczący Komisji Piotr Żołądek zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach za 2023 rok.
 3.  Informacja pn. „Działania informacyjno – edukacyjne w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów w latach 2022-2023”.
 4.  Informacja pn. „Nowelizacja przepisów prawa w kontekście wdrażania systemu kaucyjnego”.
 5.  Rozpatrzenie projektów uchwał odesłanych przez Sejmik Województwa do Komisji dotyczących:
  • stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego złej sytuacji w rolnictwie, zgłoszonego przez grupę Radnych,
  • stanowiska dotyczącego poparcia postulatów polskich rolników, zgłoszonego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
 6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w VI kadencji (2018-2024) samorządu województwa.
 7. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44. Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.