Komisja Rewizyjna, Przewodnicząca Agata Bińkowska

Będzie obradować Komisja Rewizyjna Sejmiku

13 marca 2024 r. w sali 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej.

Przedmiotem obrad Komisji jest zatwierdzenie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji, w przedmiocie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji,
  • w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022,
  • w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022.

Z uwagi na koniec VI kadencji Sejmiku w porządku obrad przewidziano również przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2018 – 2024.

Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji, w przedmiocie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji.
  3. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022.
  4. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).
  6. Sprawy różne.