Aktualności

e-recepty na wyciągnięcie ręki

e-recepty na wyciągnięcie ręki

Poprawę organizacji pracy i usprawnienie obsługi pacjentów w placówkach medycznych zapewni realizowany w naszym regionie projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”). Projekt zakłada przejście z dokumentów papierowych na dokumentację elektroniczną. Dzięki temu będzie możliwa realizacja e-usług, np. : wymiana e-skierowań, e-recept czy e-zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

W środę, 6 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zatwierdzili m.in. protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 roku, a także zajęli się petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno.

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Ogłoszenie o konkursie na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Wyświetlane od 30 - 40 z 30395