Aktualności

Zestawy do badań na COVID-19 ze środków unijnych trafiły do świętokrzyskich jednostek medycznych

Zestawy do badań na COVID-19 ze środków unijnych trafiły do świętokrzyskich jednostek medycznych

Szesnaście świętokrzyskich placówek ochrony zdrowia otrzymało po dwieście zestawów do badań na obecność koronawirusa. Bezpłatne testy dla medyków i mieszkańców regionu wykonane będą dzięki dotacji unijnej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pakiety przekazano dziś podczas spotkania w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, w którym uczestniczyli wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Bogumiła Niziołek i zastępca dyrektora Krzysztof Ołownia.

„Stop wirusowi!”. Kolejne środki ochrony osobistej trafiły do świętokrzyskich lecznic

„Stop wirusowi!”. Kolejne środki ochrony osobistej trafiły do świętokrzyskich lecznic

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przekazał Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy środki ochrony osobistej zabezpieczające przed zarażeniem koronawirusem. Województwo Świętokrzyskie realizuje projekt „Stop wirusowi!” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym jednym z zadań jest zakup tego rodzaju środków dla pracowników podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa.

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 (Projekty o wartości powyżej 100 tys. EUR)

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020 (Projekty o wartości powyżej 100 tys. EUR)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji regulaminu konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-305/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR.

Podzielono pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Podzielono pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

300 tysięcy złotych to kwota jaką Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia zaproponowano podział dotacji i przyjęto projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie. Ostateczną decyzję w sprawie podziału dotacji podejmą radni województwa podczas najbliższej Sesji.

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji regulaminu konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20 i zaprasza państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR.

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Aktualizacja regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.2 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji regulaminu konkursu nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20 i zaprasza państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Wyświetlane od 30 - 40 z 30984