Aktualności

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów i środowisk z szeroko rozumianego obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, cele, działania proponowane do realizacji w ramach Programu oraz omówione i zaopiniowane uwagi, które wpłynęły podczas prowadzonych konsultacji społecznych. W posiedzeniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, radny Sejmiku Grigor Szaginian, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego Anna Sokołowska-Smołkowska.

Na infrastrukturę dla szkół w powiecie kieleckim

Na infrastrukturę dla szkół w powiecie kieleckim

Kolejne 8 gmin z województwa świętokrzyskiego otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’, na projekty realizowane w szkołach podstawowych. Umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i panią wicemarszałek Renatą Janik podpisali w Bielinach przedstawiciele sześciu gmin z powiatu kieleckiego: Chęcin, Masłowa, Miedzianej Góry, Bielin, Zagnańska i Daleszyc, a także z gmin Imielno, powiat jędrzejowski oraz Kluczewsko, powiat włoszczowski.

Wyświetlane od 30 - 40 z 29890