Aktualności

przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś przemawia z mównicy

Konwent Przewodniczących Sejmików o promocji regionów oraz polityce młodzieżowej i senioralnej

W Toruniu spotkali się przewodniczący Sejmików Województw z całego kraju. Świętokrzyskie reprezentował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Podczas obrad, które prowadziła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, dyskutowano m. in. o polityce senioralnej i perspektywach branży uzdrowiskowej oraz budowaniu marki regionalnej.

Grafika Bank Pomysłów

Przedłużenie terminu naboru inicjatyw na rzecz młodzieży „MŁODZI DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”, Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Samorządem Województwa zaprasza do zgłaszania propozycji pomysłów i inicjatyw istotnych dla aktywizacji społecznej świętokrzyskiej młodzieży. Celem tego działania jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz zachęcenie ich do działania – projektowania oraz realizacji różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Odznaka Honorowa Województwa Świetokrzyskiego

Przedłużony termin naboru wniosków o nadanie Odznaki Honorowej

Do 15 listopada 2021r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Przyznano nagrody i stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdził listę kandydatów do nagrody i stypendium „Talenty Świętokrzyskie”. W tym roku zdecydowano o przyznaniu 14 nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz 3 stypendiów dla wyróżniających się studentów z regionu. Uroczysta gala „Talenty Świętokrzyskie” odbędzie się 19 listopada br. o godz. 14.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Anna Kucharczyk Prezentuje Założenia Programu.

O nowym programie regionalnym we Włoszczowie

Cykl konsultacji społecznych powoli dobiega końca. Dziś odbyły się kolejne prezentacje programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Z samorządowcami, przedsiębiorcami i reprezentantami organizacji lokalnych z terenu Włoszczowy spotkali się: Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wyświetlane od 20 - 30 z 33379