Aktualności

Ogólny Plan Sali W Której Odbywają Się Obrady

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W środę, 19 czerwca pod przewodnictwem Grzegorza Cepila odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku. Ponadto Komisja odniosła się do projektów uchwał w sprawach przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego” i udzielenia pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2024 roku.

Wojewódzki Dom Kultury

Oświadczenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ws. wydarzenia pn. „Targi Książki Patriotycznej”

“W związku z negatywnymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi wydarzenia, które odbędzie się 22 czerwca 2024 r. pod nazwą „Targi Książki Patriotycznej”, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach informuje, że umowa z dnia 24 maja 2024 r. zawarta przez byłego Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, dotyczy jedynie wynajęcia sali podmiotowi prywatnemu.

Z treści przedmiotu umowy nie wynikają tematy, które będą poruszane w czasie w/w wydarzenia ani skład osobowy jego uczestników.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w związku z tym wskazuje, że nie jest organizatorem przedmiotowego wydarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za treści, które będą prezentowane w trakcie „Targów Książki Patriotycznej”, ani się z nimi nie utożsamia.”

Marta Solińska Pela, Andrzej Bętkowski

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP – obrady w Ogrodzieńcu

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wziął udział w obradach Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i Dyrektorów Kancelarii Sejmików, zorganizowanych przez samorząd województwa śląskiego w Podzamczu w gminie Ogrodzieniec. W tematyce dyskusji znalazły się kwestie, związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konwent przyjął Deklarację uczestnictwa społeczności lokalnych i regionalnych w dalszym rozwoju UE. W obradach wzięła udział także Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szeroki, Ogólny Plan Sali Obrad

Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

We wtorek, 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. Przedmiotem obrad Komisji było zaopiniowanie raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Ponadto, na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy samorządowych instytucji kultury w celu zaprezentowania sprawozdań za 2023 rok.

Obrady Rady Rynku Pracy

Nowe kierunki kształcenia. Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W poniedziałek 17 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Zaopiniowano 13 wniosków o utworzenie nowych kierunków kształcenia złożonych przez świętokrzyskie szkoły policealne. Wśród nich – m.in. technik sterylizacji medycznej, animator rynku książki, technik elektroniki i informatyki medycznej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej.

Plakat Reklamujący Kierunki Kształcenia

Szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy – zaskakuje nową ofertą

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy proponuje nowe zawody. To już nie tylko technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych czy choćby higienistka stomatologiczna. W roku szkolnym 2024/2025 w ofercie szkoły pojawia się również zawód podolog. Oferta nie wydaje się być zaskakująca, gdy weźmie się pod uwagę kilkunastoletnie doświadczenie szkoły w kształceniu w zawodzie technik usług kosmetycznych. To nie tylko kadra, ale stale doposażane pracownie stanowią podstawę do wprowadzenia do oferty szkoły wymienionego zawodu.

Wyświetlane od 20 - 30 z 37782