Aktualności Zarządu

Członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pozują Do Pamiątkowej Fotografii Przed Urzędem Marszałkowskim

Rada Działalności Pożytku Publicznego kończy swoją kadencję

Dobiegła końca IV kadencja Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To ważny dla samorządu województwa organ doradczy, w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele marszałka, sejmiku, wojewody oraz sektora pozarządowego. Dziś członkom Rady, za pracę i zaangażowanie podziękowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski.

Wicemarszałek Renata Janik Składa Kwiaty Pod Pomnikiem Świętego Jana Pawła Drugiego W Masłowie

Duchowe spotkanie z Ojcem Świętym

W środowe przedpołudnie na lotnisku w Masłowie zgromadziło się kilkaset osób – głównie podopieczni ośrodków specjalnych z całego regionu  wraz z opiekunami, by wziąć udział w dorocznym XIV Spotkaniu Integracyjnym Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej. Uczestnikom wydarzenia towarzyszyli wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz oraz wicemarszałek Renata Janik.

Zbiorowe Zdjęcie Uczestników Oddawania Krwi Stojących Przed Autokarem Poboru Krwi Na Parkingu Przed Urzędem Marszałkowskim

„Samorządowcy Dzieciom” – oddaliśmy krew dla małych pacjentów

Z okazji obchodzonego jutro Dnia Dziecka akcję honorowego oddawania krwi już po raz piętnasty zorganizowali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ponad 11 litrów krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddało dwudziestu pięciu pracowników urzędu. Z krwiodawcami spotkali się marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego wręcza umowę. Od lewej: Burmistrz Wiślicy, Jarosław Jaworski, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Radny Województwa Świętokrzyskiego Maciej Gawin i marszałek województwa, pozują do pamiątkowej fotografii. Na ścianie za nimi godło Polski

Prastare grodzisko do rewitalizacji

Nadnidziańska, starożytna Wiślica zmieni swoje oblicze. Jedno z najważniejszych historycznie miejsc w regionie świętokrzyskim, dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości prawie 4,2 mln zł, przejdzie gruntowną rewitalizację. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Wiślicy marszałek Andrzej Bętkowski, burmistrz Jarosław Jaworski oraz skarbnik miasta i gminy Halina Sokołowska. Gośćmi  wydarzenia byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz Radny Województwa Świętokrzyskiego  Maciej  Gawin.

Anna Ciulęba, Andrzej Bętkowski i Andrzej Pruś, siedząc przy stole, przeglądają nominacje.

Kapituła “Świętokrzyskiej Victorii” wyłoniła nominowanych

We wtorek 25 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Obecni na obradach członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”.

Wyświetlane od 70 - 80 z 4328