Aktualności Zarządu

Nagrodzono laureatów konkursu „Cyfrowe łamigówki”

Nagrodzono laureatów konkursu „Cyfrowe łamigówki”

Dziś w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Cyfrowe łamigłówki”, który zorganizował Departament IT Urzędu Marszałkowskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Laureatom kreatywnych prac gratulowali członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka,  dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Robert Janus i jego zastępca Sławomir Leśniewski, dyrektor  Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Małgorzata Łakomiec.

Aleksandra Marcinkowska, Andrzej Bętkowski, Renata Janik, Katarzyna Kubicka

Podsumowano efekty społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W grudniu br. oficjalnie kończy się okres realizacji w naszym regionie Europejskiego Funduszu Społecznego – komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu m.in. sfinansowano tworzenie, modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych, wprowadzono kompleksowe usługi społeczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i wsparcie dla osób pragnących przebranżowić się i dostosować do wymogów rynku pracy, umożliwiono seniorom i osobom wykluczonym rozwijanie się i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W Filharmonii Świętokrzyskiej podsumowano projekty zrealizowane w ramach EFS, wręczono także dyplomy honorowe dla wyróżniających się beneficjentów projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS UMWŚ Katarzyna Kubicka i zastępca dyrektora Artur Potaczała, przedstawiciele beneficjentów, włodarze świętokrzyskich powiatów i gmin, przedstawiciele administracji rządowej i instytucji samorządowych, członkowie Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014-2020, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu oraz środowiska naukowego.

Img 2240

Wymienili źródło ciepła dla dwóch świętokrzyskich szpitali

Dziś oficjalnie zakończono dużą proekologiczną inwestycję, zakładającą likwidację kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. W otwarciu kotłowni wodno-gazowych, które zastąpią przestarzałą ciepłownię węglową, uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Tomasz Jamka, radny Sejmiku Grzegorz Banaś, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, dyrektor ŚCO Stanisław Góźdź. 

Stypendia Samorządu dla Polaków ze Wschodu

Stypendia Samorządu dla Polaków ze Wschodu

Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Leszek Wawrzyła wręczyli dziś stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. W wydarzeniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel. 

Spotkanie mikołajkowe osób z niepełnosprawnościami

Spotkanie mikołajkowe osób z niepełnosprawnościami

Piękną zabawę, integrację oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewnili Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wraz z Fundacją „Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej” w Kielcach organizując spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik, senator Krzysztof Słoń, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Arkadiusz Ślipikowski, Świętokrzyski Rzecznik Do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Michał Wrona. 

Pozowanie Do Zdjęcia

Wspierając rozwój i integrując osoby z niepełnosprawnościami

Wicemarszałek Renata Janik oraz wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Arkadiusz Ślipikowski wzięli udział w podsumowaniu realizacji 3 społecznych projektów, wspierających osoby z niepełnosprawnościami i wykluczone społecznie z Kielc oraz powiatów: kieleckiego i skarżyskiego. Realizację projektów dla blisko 100 osób dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 70 - 80 z 5558