Aktualności Zarządu

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 3 – “Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 4 projekty o łącznej wartości 52 587 275, 31 zł. Kwota dofinansowania unijnego to 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł.

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

Ze zwycięzcami European Rover Challenge – międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich w Kielcach, członkami koła naukowego “Impuls” przy Politechnice Świętokrzyskiej spotkała się wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Rozmowa dotyczyła planów rozwoju zawodowego studentów i doktorantów, a także przygotowań do budowy kolejnych robotów. W spotkaniu wzięli udział także opiekunowie koła: Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dyrektor operacyjny ŚCITT i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej mgr inż. Dawid Pietrala. 

Dyskutują w Kielcach, jak efektywnie inwestować w zabytki

Dyskutują w Kielcach, jak efektywnie inwestować w zabytki

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia efektywności unijnych inwestycji w tym obszarze oraz zapewnienia większej trwałości ekonomicznej i samowystarczalności projektów – podkreślali uczestnicy konferencji odbywającej się w Kielcach w ramach projektu KEEP ON. W województwie świętokrzyskim goszczą przedstawiciele sześciu europejskich krajów, poznając nasze doświadczenia w tym obszarze.

Duży sukces pierwszych TARGÓW SENIORA w Kielcach, współorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Duży sukces pierwszych TARGÓW SENIORA w Kielcach, współorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

– Dziękuję wszystkim seniorom za obecność, a włodarzom miast, gmin i powiatów za to, że bezpłatnie pomogli mieszkańcom naszego regionu przybyć dziś do Kielc na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się ono w kalendarz Targów Kielce – mówiła wicemarszałek Renata Janik, podczas otwarcia Międzynarodowych Targów  Seniora, które po raz pierwszy odbyły się w Kielcach.

Wyświetlane od 70 - 80 z 3747