Aktualności Zarządu

Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Chcąc wesprzeć działania ukierunkowane na walkę z suszą w Urzędzie Marszałkowskim został powołany Zespół ds. zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednym z elementów działań Zespołu jest aktualizacja syntezy potrzeb programu małej retencji dla województwa, w części dotyczącej możliwości finansowania zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. We wtorek, 9 czerwca, Zespół zainaugurował działalność na swoim pierwszym posiedzeniu.

Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Eksperymenty, zajęcia w terenie, przyszkolny ogródek, a nawet… mini las. To tylko niektóre z pomysłów świętokrzyskich nauczycieli i młodzieży na to, jak chronić nasze środowisko. I to z myślą o takich entuzjastach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali konkurs na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki, w ramach projektu RDI2CluB. Opiekunowie najlepszych przedsięwzięć otrzymali pamiątkowe dyplomy od marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki i dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca, zaś dla finalistów przekazano nagrody.

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Województwo świętokrzyskie, powiaty: jędrzejowski, pińczowski i gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije będą współpracowały przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie. Dziś w Pińczowie podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o. o. samorządy podpisały List intencyjny w tej sprawie. Ze strony samorządu województwa dokument sygnowali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Zajęcia integracyjne i aktywizujące skierowane do seniorów z terenu gminy Łagów zorganizują dwa stowarzyszenia, które otrzymały dotacje z budżetu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. Wicemarszałkowie województwa Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś w tej sprawie umowy z władzami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów i Stowarzyszenia „Wolni Polacy”.

Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Przegląd istniejącej infrastruktury rowerowej, sprawdzenie miejsc, w których planowana jest realizacja kolejnych ścieżek dla cyklistów, czy podział tras na: międzynarodowe, krajowe, regionalne – trwają prace Zespołu Rowerowego nad opracowaniem spójnej koncepcji przebiegu tras rowerowych w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkania zespołu 5 czerwca 2020 roku w leśniczówce w Niwach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka przedstawił pomysł przebiegu ścieżek.

„Nie rób świata na szaro”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

„Nie rób świata na szaro”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Obchodzony dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego był okazją do inauguracji kampanii edukacyjnej samorządu województwa świętokrzyskiego pn. „Nie rób świata na szaro”. Ma ona na celu uświadamianie mieszkańcom regionu, jak ważna jest dbałość o czyste powietrze i jak sami możemy się przyczynić do poprawy jego stanu. Na początek okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie na ten temat mieli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 40 - 50 z 3950