Aktualności Zarządu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (1)

Fundusze unijne wzmocnią markę regionu

Prace konserwatorskie, rozbudowa infrastruktury kulturalnej, podnoszenie atrakcyjności miejsc turystycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi mobilnych – sześć projektów otrzyma w sumie ponad 2,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego projektów, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.

Widok Na Obradujących Radnych Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 27 lutego br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas LVII sesji radni Sejmiku przegłosowali uchwały dotyczące udzielenia wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego na pomoc dla oddziałów przedszkolnych, dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz przekazanie wsparcia dla rodziny z gminy Wodzisław, poszkodowanej w wyniku pożaru.

Spotkanie Ze Zdobywcami Korony Gór (3)

Niezłomni zdobywcy Korony Gór

W niespełna rok osoby z niepełnosprawnościami z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej zdobyły Koronę Gór Polski. W ciągu 10 miesięcy uczniowie weszli na 28 szczytów. Dziś tego wyczynu gratulowali im: marszałek Andrzej Bętkowski, sekretarz województwa Mariusz Bodo, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Renata Bilska oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba. 

Uczestnicy Spotkania Podają Sobie Ręce

Świętokrzyskie wspiera Ukrainę

W województwie świętokrzyskim gości konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. Konsul spotkał się z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, wicemarszałkiem województwa Markiem Bogusławskim i prezydentem Kielc Bogdanem Wentą. Rozmowa dotyczyła form wsparcia udzielanego mieszkańcom Ukrainy, uchodźcom, rannym oraz walczącym z rosyjskimi wojskami. – Symboliczną nieformalną nagrodę Nobla, za pomoc i okazane serce, z wdzięcznością przyznajemy każdej Polce i każdemu Polakowi – podkreślił Wiaczesław Wojnarowski. 

Wyświetlane od 40 - 50 z 5124