Aktualności Zarządu

Z wizytą w Janczycach

Z wizytą w Janczycach

6 lutego na terenie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach, z inicjatywy Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Mariana Partyki wójta Gminy Baćkowice, w posiedzeniu Zarządu Związku wzięli udział Marek Jońca członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wioletta Czarnecka dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego, Irena Sochacka zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Ewa Jachimkowska kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami.

Spotkania w Niemieckim Instytucie Metrologicznym

Spotkania w Niemieckim Instytucie Metrologicznym

Wicemarszałek Marek Bogusławski wraz z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej i Głównego Urzędu Miar wziął udział w wizycie studyjnej w Niemieckim Instytucie Metrologicznym w Brunszwiku („Physikalisch Technische Bundesanstalt”, w skrócie PTB). W trakcie wizyty doszło do spotkania z osobami zarządzającymi instytucją i odpowiadającymi za funkcjonowanie kampusu laboratoryjnego tej niemieckiej instytucji badawczej. Uczestnicy spotkania odwiedzili także wybrane laboratoria.

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ENEA Elektrowni Połaniec S.A. oraz Centrum Kooperacji Recyklingu byli gośćmi członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy i Wioletty Czarneckiej, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło projektu zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych i popiołów, powstających w wyniku spalania biomasy w połanieckim “zielonym bloku”. 

Zabezpieczenie przed suszą i powodzią. Dyskutowano o planowanym zbiorniku “Wierna Rzeka”

Zabezpieczenie przed suszą i powodzią. Dyskutowano o planowanym zbiorniku “Wierna Rzeka”

Jest duża szansa, że w ciągu 6 lat na 72 hektarach gruntów, położonych na terenie gminy Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn powstanie zbiornik wodny “Wierna Rzeka”. Planowana od 2008 roku inwestycja jest obecnie niezbędna, by przeciwdziałać skutkom suszy i wzmocnić zasoby wód powierzchniowych. O przyspieszeniu prac związanych z przygotowaniem do inwestycji, wykupie gruntów i możliwych źródłach finansowania rozmawiano podczas spotkania, zainicjowanego przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcę. W dyskusji wzięli udział członek Zarządu Mariusz Gosek, Małgorzata Sikora i Henryk Kaczmarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rafał Kosiński dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowcy: członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana i Cezary Majcher, zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka, wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek i wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk.

Wyświetlane od 40 - 50 z 3842