Aktualności Zarządu

Obrady Komisji Konkursowej Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego (10)

Obradowała komisja konkursowa

20 marca 2024 r. z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego obradowała komisja konkursowa, opiniująca wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Po ich analizie, zarekomendowano przyznanie dotacji  na realizację 31 zadań. Jednocześnie Zarząd Województwa przyjął dziś projekt uchwały Sejmiku w sprawie podziału środków na ten cel. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmą Radni Województwa Świętokrzyskiego.

Popisanie Umów Na Wspieranie Kultury Fizycznej (22)

Ponad 1,5 mln zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 5 dotacji z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na łączną kwotę 1 554 000,00 zł. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka podpisali umowy z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach, Speleoklubu Świętokrzyskiego, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Szybuj Bezpiecznie W Internetowej Chmurze (4)

Rozpoczyna się 12. edycja projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

Inauguracyjną konferencją w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach rozpoczęto realizację 12. edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, organizowanego wspólnie przez Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Policję Świętokrzyską oraz Allegro.pl sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Robert Janus, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego.

Wizyta Ambasadora Rumunii (1)

Ambasador Rumunii z wizytą u marszałka

Cosmin Onisii, Ambasador Rumunii w Polsce w dniach 11- 13 marca gości w województwie świętokrzyskim. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ambasador spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Głównym punktem rozmowy była propozycja ambasadora dotycząca nawiązania oficjalnej współpracy między województwem świętokrzyskim a okręgiem w północno-wschodniej Rumunii ze stolicą w Jassach. 

Wyświetlane od 40 - 50 z 5625