Aktualności Zarządu

Msp W 2021 Helikopter Wojskowy

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jubileusz 30-lecia powstania

MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Trzecia wystawa Europy, po targach w Paryżu i Londynie, odbędzie się od 6 do 9 września 2022 roku i w tym roku będzie świętował jubileusz 30-lecia powstania. Partnerem strategicznym Salonu jest Polska Grupa Zbrojeniowa. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Andrzej Bętkowski. 

Marszałek Andrzej Bętkowski Na Cmentarzu Przemawia

1 września. Trzeba pamiętać o naszej historii

W Kielcach w czwartek 1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne 1939 r. i ofiary hitlerowskiej agresji na Polskę. Patriotyczne spotkanie zorganizowały Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Kielce i Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura Kielce. Hołd polskim żołnierzom i cywilom, poległym w wojennej zawierusze, oddał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

O Wsparciu Dla Przedsiębiorców W Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2021 2027 (7)

O wsparciu dla przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027

Przedstawiciele Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik na temat wsparcia, jakie zostało zaplanowane w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Z przedsiębiorcami na temat najważniejszych zagadnień Europejskiego Funduszu Społecznego rozmawiały: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska i jej zastępczyni Agnieszka Kubicka.  

Mówi Marek Bogusławski

Szpital w Morawicy zakupi nowoczesny tomograf

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy kupi nowoczesny tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem, z którego korzystać będą pacjenci szpitala oraz centrum zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego. – Zgromadziliśmy środki finansowe na zakup nowego sprzętu dla naszej placówki – wyjaśnił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Pozwoli to na szybką diagnostykę dorosłych i dzieci, cierpiących na choroby psychiczne, na schorzenia centralnego układu nerwowego.

Zarzad

Ponad pół miliona złotych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu  ofert na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W najbliższych dniach rozpocznie się nabór ofert w ramach konkursu. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację dwóch zadań to 511,5 tys. zł.

Wicemarszałek Renata Janik, Dyrektor Departametu Efs Katarzyna Kubicka I Przedstawiciele Poltechniki Święokrzyskiej I Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Podczas Konferencji

Jak zostać inżynierem, czyli recepta na świętokrzyskie kłopoty

Nowoczesna gospodarka potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym i ścisłym, tymczasem zainteresowanie takimi kierunkami kształcenia maleje. Próbą rozwiązania problemu jest projekt „Dziś uczeń – jutro student!”, przygotowywany z inicjatywy wicemarszałek Renaty Janik przez Politechnikę Świętokrzyską, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Na spotkaniu w Kielcach rozmawiano o szczegółach przedsięwzięcia i możliwościach współpracy pomiędzy uczelniami a starostwami powiatowymi, które nadzorują szkoły ponadpodstawowe. 

Zdjęcie Zbiorowe Ukraińskich Dzieci Z Tomaszem Jamką Przed Muzeum Narodowym W Kielcach

Tomasz Jamka spotkał się z dziećmi z Ukrainy

W poniedziałek, 29 sierpnia, w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło się spotkanie grupy ukraińskich dzieci z Obwodu Winnickiego i Obwodu Kijowskiego z członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Jamką. Spotkanie było elementem wizyty dzieci z Ukrainy w ramach akcji „Morawica – Ukrainie”, prowadzonej przez Miasto i Gminę Morawica. Pobyt młodych Ukraińców w Świętokrzyskiem dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 40 - 50 z 4888