Aktualności Zarządu

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia i Polityki Społecznej

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia i Polityki Społecznej

W czwartek, 13 czerwca 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyły się obrady Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którym przewodniczył Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny obradowała pod przewodnictwem Waldemara Wrony.

Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapoznali się z Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Obradowała również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka.

Wyświetlane od 60 - 70 z 3610