Aktualności Zarządu

Umowy na wspieranie i upowszechnianie sportu w regionie

Umowy na wspieranie i upowszechnianie sportu w regionie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 9 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów ze Świętokrzyską Federacją Sportu oraz Świętokrzyskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. Ze strony samorządu województwa umowy podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Prawie 3 mln 200 tys. zł dla powiatu starachowickiego na walkę z epidemią

Prawie 3 mln 200 tys. zł dla powiatu starachowickiego na walkę z epidemią

Zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla pracowników 15 podmiotów z powiatu starachowickiego, zakup automatu do wykonywania szybkich testów na obecność koronawirusa, a także pięciu tysięcy testów, które będą służyły mieszkańcom powiatu oraz pacjentom i personelowi szpitala – m. in. takie działania obejmuje projekt pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”. Zostanie on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisały władze samorządu województwa świętokrzyskiego i powiatu starachowickiego.

Nowoczesna i komfortowa rehabilitacja w Skarżysku-Kamiennej

Nowoczesna i komfortowa rehabilitacja w Skarżysku-Kamiennej

Już za rok pacjenci z powiatu skarżyskiego będą mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych w nowych wnętrzach i z wykorzystaniem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury medycznej.  Szpital w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na projekt, obejmujący modernizację budynku oraz zakup sprzętu służącego rehabilitacji. Umowę podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Chcąc wesprzeć działania ukierunkowane na walkę z suszą w Urzędzie Marszałkowskim został powołany Zespół ds. zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednym z elementów działań Zespołu jest aktualizacja syntezy potrzeb programu małej retencji dla województwa, w części dotyczącej możliwości finansowania zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. We wtorek, 9 czerwca, Zespół zainaugurował działalność na swoim pierwszym posiedzeniu.

Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Biogospodarka w szkole? Gwarancja ciekawych zajęć!

Eksperymenty, zajęcia w terenie, przyszkolny ogródek, a nawet… mini las. To tylko niektóre z pomysłów świętokrzyskich nauczycieli i młodzieży na to, jak chronić nasze środowisko. I to z myślą o takich entuzjastach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali konkurs na najlepszy miniprojekt edukacyjny z zakresu biogospodarki, w ramach projektu RDI2CluB. Opiekunowie najlepszych przedsięwzięć otrzymali pamiątkowe dyplomy od marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki i dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca, zaś dla finalistów przekazano nagrody.

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Pierwszy krok do rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Województwo świętokrzyskie, powiaty: jędrzejowski, pińczowski i gminy Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije będą współpracowały przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej Ponidzie. Dziś w Pińczowie podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o. o. samorządy podpisały List intencyjny w tej sprawie. Ze strony samorządu województwa dokument sygnowali marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Wyświetlane od 60 - 70 z 3976