Aktualności Zarządu

Marek Jońca, Andrzej Pruś (2)

Wsparcie dla państwowej straży pożarnej

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył 350 000 złotych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek organizacyjnych państwowej straży pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Umowę w tej sprawie podpisali dziś ze Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofem Cioskiem marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca.

Przemawia Marek Bogusławski

„Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie”. Spotkania w Jędrzejowie i Działoszycach

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” zorganizował cykl spotkań i warsztatów pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” dla Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Dziś spotkania odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Jędrzejowie oraz w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach. Uczestniczył w nich wicemarszałek Marek Bogusławski. 

Na Mówinicy Przemawia Renata Janik

Integracja cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy – międzynarodowa konferencja i targi pracy

W Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się dziś międzynarodowa konferencja i targi pracy realizowane w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód. Było ważnym momentem podsumowującym dotychczasowe rezultaty wspólnych działań wspierających obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu wskutek agresji rosyjskiej na ich kraj. W konferencji oraz targach wzięła udział wicemarszałek Renata Janik.

Wicemarszałek Ma Badanie Ciśnieniomierzem

Zdrowy pracownik na 5!

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach trwają badania profilaktyczne, zorganizowane dla pracowników administracji publicznej. Na stoiskach edukacyjnych i diagnostycznych urzędnicy sprawdzają stan swojego zdrowia, poddając się badaniom m.in. poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, BMI, składu ciała. Są konsultacje dietetyczne, zabiegi rehabilitacyjne, porady z zakresu edukacji prozdrowotnej, leczenia sanatoryjnego, funkcjonowania Indywidualnego Konta Pacjenta. Z badań skorzystali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Pamiątkowe Zdjęcie Przed Muzeum Narodowym

Senatorowie RP na wyjazdowym posiedzeniu w województwie świętokrzyskim

Członkowie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14 kwietnia przebywają na wyjazdowym posiedzeniu w województwie świętokrzyskim. Oprócz obrad w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zwiedzili także Muzeum Narodowe w Kielcach, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Planują także być w Szydłowie, by zapoznać się z rynkiem owoców miękkich w województwie świętokrzyskim. 

Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka

Środki na wsparcie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięto 3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach. Umowę na dofinansowanie działań podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz przedstawiciele Federacji: prezes Zarządu Robert Janus i wiceprezes Grzegorz Kędzierski.

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi (8)

Senatorowie z Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradują w Świętokrzyskiem

Senatorowie z Senackiej Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w województwie świętokrzyskim. Podczas obrad w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach rozmawiano m.in. o sytuacji na rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku zbóż w naszym regionie. W posiedzeniu pod przewodnictwem Jerzego Chróścikowskiego – przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przemysława Błaszczyka – zastępcy przewodniczącego Komisji wzięli udział m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca, radny Sejmiku i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, wojewoda Zbigniew Koniusz, senatorowie Jacek Włosowicz, Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń.

Wyświetlane od 60 - 70 z 5207