Aktualności Zarządu

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Z naukowcami i przedsiębiorcami o możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych

Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ENEA Elektrowni Połaniec S.A. oraz Centrum Kooperacji Recyklingu byli gośćmi członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy i Wioletty Czarneckiej, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Spotkanie dotyczyło projektu zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych i popiołów, powstających w wyniku spalania biomasy w połanieckim “zielonym bloku”. 

Zabezpieczenie przed suszą i powodzią. Dyskutowano o planowanym zbiorniku “Wierna Rzeka”

Zabezpieczenie przed suszą i powodzią. Dyskutowano o planowanym zbiorniku “Wierna Rzeka”

Jest duża szansa, że w ciągu 6 lat na 72 hektarach gruntów, położonych na terenie gminy Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn powstanie zbiornik wodny “Wierna Rzeka”. Planowana od 2008 roku inwestycja jest obecnie niezbędna, by przeciwdziałać skutkom suszy i wzmocnić zasoby wód powierzchniowych. O przyspieszeniu prac związanych z przygotowaniem do inwestycji, wykupie gruntów i możliwych źródłach finansowania rozmawiano podczas spotkania, zainicjowanego przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcę. W dyskusji wzięli udział członek Zarządu Mariusz Gosek, Małgorzata Sikora i Henryk Kaczmarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rafał Kosiński dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowcy: członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana i Cezary Majcher, zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka, wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek i wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk.

Umowa podpisana. Starachowice otrzymają pieniądze na niskoemisyjny, ekologiczny transport publiczny

Umowa podpisana. Starachowice otrzymają pieniądze na niskoemisyjny, ekologiczny transport publiczny

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Starachowic Marek Materek podpisali umowę na dofinansowanie II etapu przebudowy komunikacji publicznej w Starachowicach. Zadanie, warte ponad 52 mln zł, uzyskało 41 mln wsparcia z funduszy unijnych i budżetu państwa. – To największa kwota pomocy finansowej, jaką miasto otrzymało dotychczas od samorządu województwa, najpoważniejsze zadanie do realizacji – podkreślił prezydent Starachowic. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski.

Kolejne świętokrzyskie gminy ze wsparciem na projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne

Kolejne świętokrzyskie gminy ze wsparciem na projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne

Blisko 17 mln wparcia ze środków unijnych i budżetu państwa otrzymało 5 gmin z województwa świętokrzyskiego, które złożyły do Urzędu Marszałkowskiego projekty związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i rewitalizacją centrum miejscowości. Dofinansowanie otrzymają samorządy Jędrzejowa, Skarżyska-Kamiennej, Kluczewska, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Umowy, w obecności wicemarszałków Renaty Janik i Marka Bogusławskiego podpisał marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Samorządy otrzymały wsparcie na termomodernizację budynków, rewitalizację i nowoczesne oświetlenie

Samorządy otrzymały wsparcie na termomodernizację budynków, rewitalizację i nowoczesne oświetlenie

Radoszyce, Łagów, Opatów, Dwikozy i Mirzec to gminy, w których dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i środkom z budżetu państwa pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne, zrewitalizowane będzie centrum miejscowości, a budynki szkół, hala sportowa, strażnice przejdą termomodernizację. Przedstawiciele samorządów podpisali umowy na dofinansowanie realizacji złożonych projektów. Podpisy złożyli również marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Marka Strzały i członka Zarządu Mariusza Goska. Z dofinansowania na realizację prac termomodernizacyjnych skorzysta również Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Ponad 8 mln zł na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

Ponad 8 mln zł na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

3 świętokrzyskie firmy otrzymają wsparcie finansowe na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami przedsiębiorstw umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Nowe świetlice wiejskie powstaną dzięki pieniądzom z PROW

Nowe świetlice wiejskie powstaną dzięki pieniądzom z PROW

W czterech świętokrzyskich gminach: Bogorii, Zawichoście, Rudzie Malenieckiej oraz Sędziszowie powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące świetlice wiejskie. Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca, w obecności członka Zarządu Mariusza Goska, podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach pełniących funkcje kulturalne. Środki na odnowienie lub budowę nowych placówek pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyświetlane od 100 - 110 z 3894