Aktualności Zarządu

Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy ze świętokrzyskiego

Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy ze świętokrzyskiego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla personelu medycznego ze świętokrzyskich szpitali, poświęcone doskonaleniu umiejętności komunikacji, dotyczącej pobierania narządów do przeszczepiania pn. „Trudne rozmowy – warsztaty z komunikowania się z rodziną pacjenta”. Dyskusji przysłuchiwał się Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ.

Dyplomaci z całego świata na ziemi świętokrzyskiej

Dyplomaci z całego świata na ziemi świętokrzyskiej

Zakończyła się trzydniowa wizyta szefów misji dyplomatycznych w województwie świętokrzyskim. Zagraniczni goście poznali potencjał gospodarczy oraz walory turystyczno-krajoznawcze regionu, odwiedzając m.in. Park Etnograficzny w Tokarni, Muzeum Porcelany w Ćmielowie, kolegiatę św. Marcina w Opatowie oraz Święty Krzyż. Ambasadorom towarzyszyli: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Przyznano pieniądze na budowę tras rowerowych i rozwój miejskiej komunikacji

Przyznano pieniądze na budowę tras rowerowych i rozwój miejskiej komunikacji

Ponad 44 mln zł wsparcia ze środków unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – zostanie przeznaczonych na dofinansowanie projektów proekologicznych, zakładających rozbudowę sieci tras rowerowych i modernizację bazy komunikacji. Listę wybranych projektów zatwierdził Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zadania te  zgłosiły samorządy Kielc, Morawicy, Pińczowa oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ambasadorowie z wizytą w Świętokrzyskiem

Ambasadorowie z wizytą w Świętokrzyskiem

Województwo świętokrzyskie odwiedzili, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z rodzinami. Celem wizyty, która potrwa do 20 października, jest promowanie województwa świętokrzyskiego i zaprezentowanie jego potencjału gospodarczego oraz walorów turystyczno-krajoznawczych. Gości powitali: wojewoda Agata Wojtyszek, wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta i wiceprezydent Danuta Papaj. Ambasadorowie zobaczą Kielce i najpiękniejsze miejsca regionu.

Podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie języków obcych, edukację najmłodszych oraz projekty społeczne

Podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie języków obcych, edukację najmłodszych oraz projekty społeczne

Ponad 800 osób obejmą wsparciem kolejne świętokrzyskie projekty z zakresu rozwijania kształcenia zawodowego, językowego, inicjatywy edukacyjne dla młodszych i starszych, a także przedsięwzięcia dedykowane seniorom. Na realizację 6 projektów, z których skorzystają mieszkańcy gmin: Końskie, Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, oraz całego powiatu kieleckiego, przeznaczono 4,6 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Na ścieżki rowerowe i zakup nowego taboru miejskiego

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 3 – “Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 4 projekty o łącznej wartości 52 587 275, 31 zł. Kwota dofinansowania unijnego to 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł.

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

O wspieraniu świętokrzyskiej nauki i przemysłu ze zwycięską drużyną – konstruktorami łazika marsjańskiego

Ze zwycięzcami European Rover Challenge – międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich w Kielcach, członkami koła naukowego “Impuls” przy Politechnice Świętokrzyskiej spotkała się wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Rozmowa dotyczyła planów rozwoju zawodowego studentów i doktorantów, a także przygotowań do budowy kolejnych robotów. W spotkaniu wzięli udział także opiekunowie koła: Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz dyrektor operacyjny ŚCITT i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej mgr inż. Dawid Pietrala. 

Dyskutują w Kielcach, jak efektywnie inwestować w zabytki

Dyskutują w Kielcach, jak efektywnie inwestować w zabytki

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia efektywności unijnych inwestycji w tym obszarze oraz zapewnienia większej trwałości ekonomicznej i samowystarczalności projektów – podkreślali uczestnicy konferencji odbywającej się w Kielcach w ramach projektu KEEP ON. W województwie świętokrzyskim goszczą przedstawiciele sześciu europejskich krajów, poznając nasze doświadczenia w tym obszarze.

Wyświetlane od 100 - 110 z 3784