Aktualności Zarządu

Wspólne Zdjęcie Ze Studentami Medycyny

Stypendia dla 50 przyszłych świętokrzyskich lekarzy

Aż 50 przyszłych lekarzy otrzyma wsparcie finansowe na rok akademicki 2023/2024. Województwo świętokrzyskie po raz piąty przyznało bowiem stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy po ukończeniu kształcenia zobowiązali się zasilić szeregi kadry lekarskiej w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie. Umowy o przyznaniu stypendiów podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski. W spotkaniu z przyszłymi lekarzami uczestniczyli także dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, zastępca dyrektora Leszek Król oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Anna Ciulęba.

Maciej Grzeszczak, Andrzej Bętkowski I Tomasz Jamka

Powstanie obwodnica Nowego Korczyna

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się dziś zawarcie umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy Nowego Korczyna. Wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 3,497 km jako obwodnicy tej miejscowości kosztować będzie 93 206 844,45 złotych, zakończenie prac planowane jest w ciągu 2 lat. Z konsorcjum firm MIRBUD S.A. i KOBYLARNIA S.A. umowę podpisał dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Maciej Grzeszczak. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Skarbnik Gminy, Andrzej Bętkowski, Arkadiusz Kubiec, Renata Janik I Jacek Sułek

Górno zostanie kompleksowo zrewitalizowane

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowę na realizację projektu kompleksowej rewitalizacji Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity inwestycji to 10 678 650,09 złotych, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 3 999 528,24 złotych, zaś dofinansowanie budżetu państwa – 259 924,49 złotych.  

Zapraszamy Na Kiermasz świę;teczny

Zapraszamy na kiermasz świąteczny. Wspierajmy podmioty ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz kolejny organizuje Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej , który odbędzie się w dniach 4 – 5.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w innych instytucjach publicznych na terenie Kielc. Do zakupu świątecznych ozdób, a co za tym idzie – pomocy podopiecznym warsztatów terapii zajęciowych, czy zakładów aktywności zawodowej zachęcają marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz dyrekcja ROPS. 

Uczestnicy Spotkania

Świętokrzyskie po raz kolejny przejmie koordynację Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Już w styczniu 2024 r. nasze województwo będzie koordynowało działania podejmowane w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez 5 regionów członkowskich – podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Podczas uroczystego, przedświątecznego spotkania w środę 29 listopada, na ręce marszałka Andrzeja Bętkowskiego przewodnictwo nad instytucją oficjalnie przekazali przedstawiciele województwa podlaskiego, które jest obecnym koordynatorem Domu Polski Wschodniej. W spotkaniu wzięli udział także przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk, Tomasz Jamka – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel.

Wicemarszałek Renata Janik, Aleksandra Marcinkowska I Magdalena Fogiel Litwinek Z Kotami Na Rękach

„Mikołajkowa akcja – paczka dla zwierzaczka” z wicemarszałek Renatą Janik

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik inicjuje, organizowaną tuż przed dniem świętego Mikołaja, akcję wsparcia dla bezdomnych psów i kotów. Zachęca do uczestnictwa w zbiórce żywności, akcesoriów, transporterów i żwirku dla podopiecznych ze schronisk, ale też dla zwierząt biorących udział w zajęciach terapeutycznych między in. w domach pomocy społecznej.

Wyświetlane od 100 - 110 z 5564