Aktualności Zarządu

Marek Bogusławski

Spotkanie z przedsiębiorcami w Jędrzejowie o unijnych funduszach

O głównych filarach wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nadchodzącej perspektywie rozmawiano ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami podczas kolejnego z cyklu spotkań, które odbyło się dziś w Centrum Kultury w Jędrzejowie. W wydarzeniu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” wzięli udział wicemarszałek Marek Bogusławski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszka Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Urząd Marszałkowski

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W trybie zdalnym, z udziałem członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, obradowała we wtorek 22 listopada Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał związane ze wsparciem finansowym dla NGO w 2023 r., dotyczące dodatków do wynagrodzeń nauczycieli pracujących w instytucjach oświaty podległych samorządowi województwa, zapoznali się także z realizacją programów edukacyjnych i przekazanych stypendiów sportowych. Obrady prowadziła przewodnicząca komisji, radna Sejmiku Agnieszka Buras.

Wszyscy Uczestnicy Wręczenia Nagród Na Scenie W środku Wicemarszałek Renata Janik

Liderzy Ekonomii Społecznej 2022 wybrani

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowane zostały podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: wicemarszałek Renata Janik, wiceminister spraw zagranicznych poseł Piotr Wawrzyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, a także dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Kubicka.

Rusza budowa fabryki prefabrykatów betonowych w Suchedniowie

Rusza budowa fabryki prefabrykatów betonowych w Suchedniowie

W Suchedniowie przy ul. Sportowej 10 na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil” powstanie fabryka, w której zatrudnienie znajdzie około 100 osób. Będzie produkowała elementy prefabrykowane głównie na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś uczestniczyli w inauguracji budowy fabryki oraz wmurowaniu aktu erekcyjnego.

Uczniowie Stypendyści, Marszałek Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Andrzej Pruś, Członek Zarządu Tomasz Jamka

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Po raz 23. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając stypendia “Talenty Świętokrzyskie”. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dyplomy i gratulacje z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrało 20 stypendystów. Życzenia sukcesów przekazali również poseł RP Krzysztof Lipiec i senator RP Krzysztof Słoń. W WDK gościli także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel i zastępca dyrektora Renata Bilska. 

Podpisanie Porozumienia Z Parkami

Trwa I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś zainaugurowali dziś dwudniowy I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików. W nowo otwartym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach spotykają się przedstawiciele młodzieżowych sejmików i grup młodzieżowych z całej Polski, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i polityki regionalnej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Marek Jońca, Aleksandra Marcinkowska

Z przedsiębiorcami w Obrazowie o nowym, unijnym rozdaniu

Wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje, a także programy profilaktyki zdrowotnej i kompleksowa pomoc osobom tracącym zatrudnienie – to główne filary wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nadchodzącej perspektywie. I o nich rozmawiano podczas kolejnego z cyklu spotkań, które odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie. W wydarzeniu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” wzięli udział członek Zarządu Marek Jońca, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. 

Wyświetlane od 130 - 140 z 5124