Aktualności Zarządu

Kielce Otrzymuje Dofinansowanie

20 milionów dofinansowania dla świętokrzyskich samorządów

Kompleksowa termomodernizacja, montaż instalacji fotowoltaicznych, czy modernizacja oświetlenia na energooszczędne – łącznie 20 milionów złotych dofinansowania otrzymały świętokrzyskie miasta i gminy: Kielce, Waśniów, Lipnik, Sędziszów, Sobków, Bodzechów i Secemin. 7 umów z przedstawicielami samorządów podpisali dziś: marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski. W wydarzeniu uczestniczył Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

Przemawia Wicemarszałek Renata Janik

Jak zwiększyć szanse zawodowe młodzieży

Podnoszenie jakości kształcenia w liceach, technikach oraz szkołach branżowych w oparciu o fundusze unijne, prezentacja oferty studiów na Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście regionalnego rynku pracy oraz omówienie znaczenia budowy kompleksu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar dla edukacji i przyszłych szans zawodowych młodzieży – to główne tematy zorganizowanej przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego konferencji, do udziału w której zaproszono dyrektorów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych.  Spotkanie otworzyła wicemarszałek Renata Janik.

Liderzy Ekonomii Społecznej

Oto Liderzy Ekonomii Społecznej 2021

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowano podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

Posiedzenie Kapituły Victorii Plan Ogólny Dyskusja Uczestników M.in. Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Przewodniczącego Andrzeja Prusia

Wybrano nominowanych do “Świętokrzyskiej Victorii”

We wtorek 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”.

Spotkanie Komitetu Rozpoczął Marszałek Andrzej Bętkowski

Pamiętają o Westerplatczykach

– Wzorem ubiegłego roku, chcemy kontynuować wydarzenia upamiętniające żołnierzy z Kielecczyzny, walczących na Westerplatte we wrześniu 1939 roku – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podczas spotkania przedstawicieli Komitetu Społecznego „Pamiętamy o Westerplatczykach”, które odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Jednym z zapowiadanych wydarzeń będzie II Rajd Rowerowy z Kielc do Gdańska. Szczegóły wszystkich planowanych przedsięwzięć mają zostać zaprezentowane pod koniec kwietnia.

Wyświetlane od 180 - 190 z 4820