Aktualności Zarządu

Uroczyste Podpisanie Umów Z Beneficjentami (6)

Obiekty służące rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami zostaną zmodernizowane

Ponad półtora miliona złotych trafi do świętokrzyskich placówek, w których na co dzień odbywa się rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale znajdują się w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego. W dniu dzisiejszym marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali w tej sprawie umowy z podmiotami z Kielc i powiatu kieleckiego.

Obrady Zespołu Ds. Mobilności Rowerowej Uczestniczy Członek Zarządu Tomasz Jamka

Obradował Zespół ds. mobilności rowerowej

We wtorek 10 maja w Kielcach obradował, działający przy Konwencie Marszałków Województw RP, Zespół do spraw mobilności rowerowej. Uczestnicy spotkania zajęli się m.in. pracą nad projektem stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4 oraz możliwościami współpracy przy realizacji inwestycji rowerowych z Lasami Państwowymi oraz Polską Organizacją Turystyczną. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Tomasz Fitas, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 190 - 200 z 4888