Aktualności Zarządu

Sala Obrad Podczassesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

We wtorek 26 kwietnia w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie, uchwalili Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, przyznali także dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zdecydowano o rozszerzeniu pomocy rzeczowej, kierowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do mieszkańców Obwodu Winnickiego na Ukrainie – na podstawie przegłosowanej uchwały wsparcie otrzymają także mieszkańcy Obwodu Lwowskiego.

samochody gaśnicze na parkingu

Nowe wozy i promesy na kolejne zakupy sprzętu dla świętokrzyskich strażaków

W poniedziałek 25 kwietnia przed siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego przekazano zakupione w 2021 r. samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wręczono promesy dla jednostek na dofinansowanie zakupu kolejnych pojazdów. Po raz pierwszy uroczyście wręczono także decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla nestorów ze świętokrzyskich jednostek OSP. W uroczystości wzięli udział Michał Cieślak, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceminister sportu Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przedstawiciele samorządów z województwa i służb mundurowych.

Przecięcie Wstęgi

Nowe boisko dla uczniów z Zagnańska

Zagnańsk to kolejna miejscowość naszego regionu, która dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprawiła swój wizerunek i stworzyła miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji dla swoich mieszkańców. Dziś na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oddano do użytku boisko piłkarskie, zmodernizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

Konferencja Prasowa W Świetokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Linia nr 25 ze Skarżyska przez Końskie objęta dofinansowaniem w ramach Programu Kolej Plus

Ponad 1200 km linii kolejowych  będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła ostateczną listę zakwalifikowanych projektów, wśród których znalazła się linia nr 25 ze Skarżyska-Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego przez Stąporków i Końskie – o czym poinformowali podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP S.A. w Skarżysku – Kamiennej Krzysztof Pióro. W spotkaniu wzięli także udział senator RP Krzysztof Słoń oraz wicewojewoda Rafał Nowak.

Wręczenie Stypendiów (14)

422 świętokrzyskich uczniów otrzymało stypendia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 207 stypendiów dla uczniów świętokrzyskich liceów oraz 215 stypendiów dla uczniów świętokrzyskich szkół zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzyma na swoje konto 3 800 złotych na realizację Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. W sumie do wszystkich stypendystów w roku szkolnym 2021/22 trafi 1,6 mln zł. Regionalne programy stypendialne w województwie świętokrzyskim są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Przekazanie Auta Do Kijowa

Nowe auto ratowniczo-gaśnicze z pełnym wyposażeniem pojedzie do Kijowa

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w przekazaniu nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który jutro trafi do Kijowa. Auto na ręce Bogdana Balasynovycha, doradcy mera Kijowa Witalija Kliczki przekazał prezes Zarządu Moto – Truck Sp. z o.o. Leszek Chmiel. Urząd Marszałkowski w Kielcach dołączył do akcji przekazując: karimaty, koce z powłoką aluminiową, apteczki taktyczne.

Wyświetlane od 210 - 220 z 4888