Aktualności Zarządu

Stanisław Góźdź Podbija Pieczątkę Na Umowie, Obok Niego Siedzi Marek Bogusławki I Przedstawiciele NfoŚigw

Modernizacja energetyczna budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zawarł w środę, 4 maja z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim umowę na dofinansowanie projektu o wartości 13 371 682 złotych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej ŚCO. W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Pamiątkowe Zdjęcie Uczestników Spotkania

„Ciuchcia Expres Ponidzie” w maju powróci na szlak

29 kwietnia 2022 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki – Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o.  w Jędrzejowie w likwidacji, podczas którego podjęto uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności. Tym samym Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” zakończyła swoją 20-letnią działalność.

11

Rusza kampania promocyjna Świętokrzyskiego

„Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko” – to hasło przewodnie krajowej kampanii promocyjnej województwa świętokrzyskiego, którą zainaugurowano dziś uroczyście na sandomierskim Rynku. O szczegółach kampanii poinformowali marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski. W wydarzeniu uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Sułek,  zastępca Burmistrza Sandomierza Janusz Stasiak, a także związany m.in. z serialem „Ojciec Mateusz” aktor Rafał Cieszyński, który wystąpi w promujących region spotach telewizyjnych.

Andrzej Pruś,

Zadbali o profilaktykę w ramach akcji „Zdrowy Pracownik na 5”

Departament Ochrony Zdrowia zorganizował dziś dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego akcję edukacyjno – profilaktyczną pn. „Zdrowy Pracownik na 5”, która miała zwrócić uwagę na problemy zdrowotne pracowników administracji publicznej. Z zaleceń oraz profilaktyki skorzystali także: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 

Wyświetlane od 200 - 210 z 4888