Aktualności Zarządu

Moment Otwarcia Obwodnicy

Obwodnica Kazimierzy Wielkiej oddana do użytku

Cieszą się mieszkańcy powiatu kazimierskiego, uczestnicy ruchu drogowego, turyści. W piątek 24 czerwca do użytku oddana została długo oczekiwana, niezwykle ważna inwestycja – obwodnica Kazimierzy Wielkiej. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, a także przyczyni się do rozwoju gospodarczego powiatu. W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona. Gośćmi uroczystości byli poseł RP Mariusz Gosek, starosta kazimierski Jan Nowak, Adam Bodzioch burmistrz Kazimierzy Wielkiej.

Podpisanej Umowy Gratuluje Andrzej Bętkowski

Unijne wsparcie na rozwój obszarów rybackich

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali dziś 22 umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, finansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc o łącznej wartości ponad 2,8 mln zł została przyznana gminom, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym wybranym przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania. W wydarzeniu uczestniczyli także radni województwa Jolanta Tyjas i Artur Konarski.

Przekazanie Dyplomu

Świętokrzyscy uczniowie zakończyli naukę

W piątek 24 czerwca w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Po zakończeniu nabożeństwa w intencji uczniów, nauczycieli i pedagogów, uczestnicy uroczystości przeszli do siedziby szkoły. Życzenia udanych, zdrowych wakacji i odpoczynku przekazał obecnym dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim odbierającym świadectwa uczniom wicemarszałek województwa Marek Bogusławski. Wicemarszałek oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik wręczyli uczniom dyplomy i upominki edukacyjne, doceniając starania i osiągnięte doskonałe wyniki w nauce.

Zbigniew Duda, Andrzej Bętkowski, Stanisław Góźdź, Magdalena Zieleń, Marek Bogusławski

Nowe źródło ekologicznego ciepła dla 2 świętokrzyskich szpitali

W czwartek 23 czerwca dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź podpisał z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim preumowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projektu przebudowy systemu ogrzewania dla ŚCO i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W spotkaniu wzięli również udział radna Sejmiku Województwa, członek Rady Społecznej Szpitala Magdalena Zieleń i Zbigniew Duda dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Mówi Tomasz Jamka

W Busku-Zdroju otwarto kolejny sezon turystyczny

W Busku-Zdroju, w Domu Zdrojowym oraz najnowszej, już cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem kuracjuszy i podróżników oraz mieszkańców, atrakcji Ponidzia – buskiej tężni odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego sezonu turystycznego w Świętokrzyskiem. Gośćmi spotkania byli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz radni Sejmiku Marcin Piętak i Bogusława Wypych.

Uroczyste Otwarcie Budynku Z Udziałem Wicemarszałka Marka Bogusławskiego Przy Mikrofonie Dyrektor Placówki

Nowy oddział w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii oddany do użytku

Wicemarszałek Marek Bogusławski uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego pawilonu szpitalnego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, działającym przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Znajdą się tu dzienny oddział psychiatryczny ogólny, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego. – To bardzo ważne dla pacjentów z Kielc, którzy znajdą u nas kompleksowe wsparcie, udzielane w komfortowych warunkach – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Wyświetlane od 120 - 130 z 4888