Aktualności Zarządu

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

Obradował Konwent Marszałków Województw RP

W Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Wziął w nim udział marszałek Andrzej Bętkowski. W programie konwentu znalazły się m.in. panele dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i możliwości zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, Polityka Spójności Unii Europejski 2021-2027 oraz zagrożenia i uwarunkowania terminowego opracowania programów ochrony powietrza i krótkoterminowych planów działań.

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w kieleckich i opatowskich szkołach oraz utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Opatowie przewidują projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Władze Gminy Kielce, Powiatu Opatowskiego oraz Szpitala św. Leona sp. z o. o. podpisały umowy w tej sprawie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik.

Projekt “KEEP ON” pomoże pokonać wyzwania związane z ochroną zabytków

Projekt “KEEP ON” pomoże pokonać wyzwania związane z ochroną zabytków

Jak sprawić, by ochrona dziedzictwa kulturowego regionu i promocja tych zasobów były jak najbardziej efektywne i jak korzystać w tym zakresie z dobrych praktyk innych europejskich regionów – o tym w Klasztorze na Karczówce w Kielcach rozmawiali interesariusze projektu „KEEP ON – Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego”. Województwo świętokrzyskie jako jedyne w kraju uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie finansowanym z unijnego programu Interreg Europe.

Fałków inwestuje w rozwój gminy

Fałków inwestuje w rozwój gminy

Marszałek Andrzej Bętkowski, na zaproszenie gospodarzy gminy, gościł w Fałkowie. Przekazał wójtowi Henrykowi Koniecznemu umowę na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fałków uzyskał ponad 1,5 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zaoszczędzenie energii elektrycznej. Marszałek ocenił również stan realizacji projektu rewitalizacji Fałkowa i efekty dofinansowania zakupu komputerów dla fałkowskich szkół.

Wyświetlane od 120 - 130 z 3784