Aktualności Zarządu

Święto Plonów W Pałacu Prezydenckim I Wielki Sukces Świętokrzyskiego

Święto Plonów w Pałacu Prezydenckim i wielki sukces Świętokrzyskiego!

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, w niedzielę 24 września 2023 r. odbyły się Dożynki Prezydenckie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. W uroczystościach wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, radny Sejmiku Artur Konarski, a także Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z pracownikami departamentu.

Wicemarszałek Bogusławski Udziela Wywiadu Do Mikrofonów Radiowych

Podsumowano efekty realizacji Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbył się briefing prasowy dotyczący rozpoczynającego się XI Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Podsumowano efekty Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, realizowanego przez ŚCO w latach 2017-2022, przedstawiono informację o bezpłatnych badaniach, czynnikach ryzyka i objawach alarmowych nowotworów głowy i szyi oraz o możliwościach leczenia w ŚCO. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Symboliczne zwieszenie wiechy na dachu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uczestnicy uroczystości

Kolejny etap budowy teatru zakończony

Symbolicznym zwieszeniem wiechy na dachu teatru, w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zakończono główny etap prac budowlanych w zabytkowej kamienicy, usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza, będącej przez 142 lata siedzibą Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W wydarzeniu wzięli także udział marszałek Andrzej Bętkowski, parlamentarzyści: poseł Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń, wojewoda Zbigniew Koniusz, radny Sejmiku Andrzej Pruś, skarbik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka oraz przedstawiciele biura projektowego i wykonawcy.

Marek Bogusławski, Marek Jońca I Tomasz Hałatkiewicz Stoją Na Scenie

„Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie”. Piknik ekologiczny w Umianowicach

W ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizowanej przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” w poniedziałek, 18 września w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbył się  piknik ekologiczny. Wzięło w nim udział ponad 300 dzieci z terenu województwa. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Nowa Perspektywa Nowe MoŻliwoŚci Dla Organizacji PozarzĄdowych (3)

“NOWA PERSPEKTYWA – NOWE MOŻLIWOŚCI” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zawsze sprawne, pełne kreatywnych pomysłów i energii do działania. Są najbliżej społeczności lokalnych – mowa o przedstawicielach organizacji pozarządowych, którzy 18 września wzięli udział w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. – Program Regionalny „Fundusze Europejskiego dla Świętokrzyskiego” uwzględnia szereg działań adresowanych do podmiotów III sektora – mówiła otwierająca spotkanie wicemarszałek  Renata Janik.

Z Nami Bezpiecznie I Ekologicznie Nad Wisłą (11)

“Z nami bezpiecznie i ekologicznie nad Wisłą”

Działania profilaktyczne i prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i ochrony przeciwpowodziowej skierowane do dzieci i dorosłych mieszkańców Sandomierza – to główne założenia spotkania profilaktycznego “Z nami bezpiecznie i ekologicznie nad Wisła, które w minioną sobotę zorganizowało  na bulwarze im. J. Piłsudskiego – Stowarzyszenie “Przyjazny Sandomierz”. Do akcji dołączyli m.in. wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski oraz sekretarz województwa Mariusz Bodo.

Spotkanie W UrzĘdzie MarszaŁkowskim

Przedstawiciele niemieckiej organizacji Lebenshilfe gościli w urzędzie marszałkowskim

Na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” w naszym regionie goszczą podopieczni Warsztatu w  Quedlinburgu, prowadzonego przez niemiecką organizację pozarządową Lebenshilfe, co w języku polskim tłumaczy się jako pomoc życiową. Dziś  przedstawiciele obu organizacji odwiedzili urząd marszałkowski i spotkali się z wicemarszałek Renatą Janik oraz kierownictwem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  – dyrektor Elżbietą Korus i jej zastępcą Arkadiuszem Ślipikowskim.

Wyświetlane od 90 - 100 z 5461