Aktualności Zarządu

W Kielcach uroczyście odsłonięto pomnik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego

W Kielcach uroczyście odsłonięto pomnik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego

Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski i radny Grzegorz Banaś wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Przemysława Gosiewskiego, wicepremiera, posła z województwa świętokrzyskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Gośćmi uroczystości, które odbyły się w Kielcach, byli członkowie rodziny Przemysława Gosiewskiego – rodzice Jadwiga i Jan Gosiewscy, żona Beata Gosiewska wraz z dziećmi, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski  i premier RP Mateusz Morawiecki.

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 RPO „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”, Poddziałania 9.2.3 RPO „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”, Poddziałania 8.3.1 RPO „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Podziałania 8.1.1 RPO „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Łączna wartość siedmiu projektów to ponad 7,5 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 6,2 mln zł. Różnego rodzaju pomoc uzyska w sumie 468 osób z terenu całego województwa.

Administracja wojskowa obchodziła swoje święto

Administracja wojskowa obchodziła swoje święto

Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medali i odznaczeń było głównym punktem VII uroczystych obchodów Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Gościem wydarzenia był marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach otrzymał podziękowania za dobrą współpracę z administracją wojskową.

Zarząd Województwa podziękował odchodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy urzędu

Zarząd Województwa podziękował odchodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy urzędu

Na emeryturę wkrótce przejdzie wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, doświadczony i szanowany urzędnik administracji publicznej, uśmiechnięta i przemiła koleżanka – Danuta Drozdowska. Podziękowania za pracę, kwiaty i życzenia pomyślności przekazali marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Mariusz Gosek, Marek Bogusławski i Marek Jońca, a także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki urzędu Maciej Długosz.

Starachowicka fundacja promuje inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych

Starachowicka fundacja promuje inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych

Gośćmi wicemarszałek Renaty Janik byli podopieczni Fundacji „Nasze Zdrowie” ze Starachowic. Fundacja jest inicjatorem pierwszej w Polsce „Starachowickiej Karty za Jeden Uśmiech”, która oferuje osobom niepełnosprawnym zniżki na towary i usługi na terenie miasta. Prowadzi też integracyjny teatr dla dzieci i dorosłych. Wizyta była okazją do odwiedzenia Urzędu Marszałkowskiego oraz rozmowy o współpracy w zakresie m.in. rozszerzenia zasięgu karty na całe województwo.

Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy ze świętokrzyskiego

Warsztaty szkoleniowe dla lekarzy ze świętokrzyskiego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla personelu medycznego ze świętokrzyskich szpitali, poświęcone doskonaleniu umiejętności komunikacji, dotyczącej pobierania narządów do przeszczepiania pn. „Trudne rozmowy – warsztaty z komunikowania się z rodziną pacjenta”. Dyskusji przysłuchiwał się Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ.

Wyświetlane od 90 - 100 z 3783