Aktualności Zarządu

Uczestnicy Spotkania Poświęconego Powstającym Centrom Usług Społecznych

Powstają Centra Usług Społecznych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odpowiadając na zgłaszane potrzeby kadr instytucji pomocy społecznej zorganizował cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu: zarządzania i organizacji usług społecznych, opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacji społeczności lokalnej. W szkoleniach udział weźmie 120 osób z 31 gmin województwa świętokrzyskiego. Każdy z trzech bloków szkoleniowych obejmie średnio 60 godzin.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i biskup Marian Florczyk stoją w grupie osób przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach

Pamiętamy o westerplatczykach z Kielecczyzny

W Kielcach odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Westerplatte. Podczas obchodów zorganizowanych przez Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. ksiądz biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież.

Członek Zarządu Województwa Marek Jońca Oraz Starostowie Dożynek Małgorzata Biernacka Z Maleszowej I Andrzej Chmielewski Z Suskrajowic Podczas Konferencji Prasowej.

XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w stolicy regionu

W niedzielę, 12 września w Kielcach odbędą się XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja prasowa, podczas której członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca przedstawił program uroczystości. W spotkaniu uczestniczyli także prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Stanisław Stanik, zastępca prezydenta miasta Kielce Bożena Szczypiór, wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, dyrektor WDK Jacek Sabat, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UMWŚ Sławomir Neugebauer oraz starostowie dożynek Małgorzata Biernacka z Maleszowej w gminie Pierzchnica i Andrzej Chmielewski z Suskrajowic w gminie Chmielnik.

Na Zdjęciu Od Lewej Krzysztof Kalita Oraz Tomasz Jamka Prezentują Broszurę Informacyjną

Urząd na rzecz integracji cudzoziemców

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyłączył się do projektu „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” i znajdzie się na „Mapie lokalnych punktów wsparcia cudzoziemców”. O szczegółach przedsięwzięcia rozmawiali członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód Krzysztof Kalita. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel.

KOMUNIKAT dotyczący uruchomienia w województwie świętokrzyskim programu pomocowego dla operatorów i przewoźników drogowych

Działając na podstawie art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 września 2021 roku ogłasza ciągły nabór wniosków o wypłatę wsparcia finansowego dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Korytarz Szpitalny

Rozpoczyna się nabór wniosków o uzyskanie stypendiów dla przyszłych lekarzy

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie, wypłacana będzie przez 9 miesięcy. W zamian za taką pomoc stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 15 października br.

Wyświetlane od 90 - 100 z 4463