Aktualności Zarządu

Img 7496

Wsparcie dla młodych strażaków z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego

W Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano promesy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, nadbryg. Krzysztof Hejduk zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Ciosek Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, posłowie Agata Wojtyszek i Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki. 

Img 6705

Otwarto nowe oddziały w szpitalu w Czerwonej Górze, w tym oddział chemioterapii dziennej  

Dziś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w miejscu dawnej izby przyjęć otwarto nowo utworzoną Poradnię Onkologiczną, Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej, Pracownię Leków Cytostatycznych oraz oddano do użytku kolejną część pawilonu Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, wiceprzewodniczący Sejmiku: Henryk Milcarz i Mieczysław Gębski  oraz radne Sejmiku Agnieszka Buras i Jolanta Tyjas.   

Uczestnicy Sesji Popularnonaukowej W Centrum Na Kieleckiej Bukówce (4)

Zbliża się 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja popularnonaukowa na Bukówce

Już w najbliższy piątek 11 listopada, wspólnie będziemy świętować naszą niepodległość. Z tej właśnie okazji komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach wraz z prezesem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali dziś sesję popularnonaukową, której celem było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.

Zdjęcie Ogólne Uczestników Spotkania Fotografia Skalowana

Zainicjowano nowy projekt systemowego wsparcia seniorów

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach we wtorek 8 listopada zainicjowano nowy, pilotażowy projekt z zakresu polityki senioralnej, który wspólnie realizować będą samorządy miasta Kielce i gmin z terenu powiatu kieleckiego. Jego celem jest wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych świadczonych seniorom. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a nadzorować jego realizację ma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, którzy podpisali listy intencyjne z gospodarzami gmin, przystępujących do projektu.

Specjalizacja W Zawodzie Pracownik Socjalny (4)

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbył się egzamin oraz uroczyste wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Do egzaminu przystąpili pracownicy socjalni z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Regionalna Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Smulczyńskiego wysoko oceniła wiedzę i przygotowanie uczestników egzaminu. W wydarzeniu udział wzięły wicemarszałek Renata Janik  oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus. 

Wyświetlane od 90 - 100 z 5065