Aktualności Zarządu

Andrzej Bętkowski I Renata Janik

Dodatkowe 244 mln zł z unijnego budżetu dla Świętokrzyskiego!

53,1 mln euro unijnych środków trafi dodatkowo do województwa świętokrzyskiego na wsparcie projektów ze sfery edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej. Decyzję w tej sprawie otrzymali  wczoraj (31 maja) marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To finał trwających przez wiele miesięcy negocjacji pomiędzy polskimi regionami, MFiRR oraz Komisją Europejską.

Marszałek Pozdrawia Dzieci

Świętokrzyskie w rękach dzieci!

1 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pojawiły się młodsze i ciut starsze dzieci, mali mieszkańcy województwa i przebywające w regionie dzieci z obwodu żytomierskiego na Ukrainie. W dniu ich święta na milusińskich czekały zabawy, słodkie niespodzianki, prezenty, konkursy, gry sprawnościowe i oczywiście zwiedzanie urzędu. Były też bajkowe postaci, na czele z Koziołkiem Matołkiem z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Do swoich gabinetów zaprosili miłych gości przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, a także Zarząd Województwa: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oracz członek Zarządu Tomasz Jamka i sekretarz Mariusz Bodo.

Mówi Wicemarszałek Marek Bogusławski Obok Dyrektor Krzysztof Ołownia I Podkomisarz Mariusz Bednarski

By wakacje były bezpieczne i zdrowe

W piątek 3 czerwca tuż przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się piknik edukacyjno-profilaktyczny ph. „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”. Będzie można m.in. skorzystać z badań profilaktycznych, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak ważne są pasy bezpieczeństwa podczas podróży, a także przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków. Szczegóły dotyczące akcji przedstawili wicemarszałek Marek Bogusławski i podkomisarz Mariusz Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W spotkaniu wziął udział wicedyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Ołownia. 

Uczestnicy Spotkania Z Delegacją Z Nigerii Zdjęcie Ogólne

Wizyta ambasadora Nigerii w Świętokrzyskiem

Christian Onuoha Ugwu, ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce gościł w regionie świętokrzyskim. Przedstawiciel nigeryjskiej dyplomacji spotkał się z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mieczysławem Gębskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomaszem Jamką oraz dyrektorem Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotrem Kisielem. W spotkaniu uczestniczył poseł RP Mariusz Gosek.

1

65 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym!

Ponad 1 mld 240 milionów złotych trafi do świętokrzyskich samorządów w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Budowa nowego, zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gruntowne remonty i rozbudowa ośmiu ulic Kielc, kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie miasta Opatowa i sołectw gminy Opatów, budowa i remont dróg gminnych istotnych dla rozwoju Ostrowca, kluczowe inwestycje powiatowe i gminne na terenie całego województwa – to tylko niewielka część inwestycji, jakie przeprowadzone zostaną w naszym regionie w ramach II edycji Polskiego Ładu. O rozstrzygnięciach dotyczących Programu Inwestycji Strategicznych i podziale środków na inwestycje w regionie poinformowano podczas konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W spotkaniu, które otworzył wojewoda Zbigniew Koniusz, wzięli udział m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy.

Andrzej Pruś

MŁODZIEŻOWY SEJMIK III KADENCJI POWOŁANY

30 radnych liczyć będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, aktywnie działające w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu. Przed nimi dwa lata pracy. Będą nie tylko konsultować wybrane propozycje dorosłych, ale też wychodzić ze swoimi inicjatywami. Dziś, podczas XLVII sesji radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji.

Konferencja W Filharmonii Świętokrzyskiej Dla Dyrektorów Przedszkoli Działających W Stolicy Województwa Oraz W Powiecie Kieleckim (1)

Stawiamy na jakość! – Fundusze Europejskie 2021-2027 w przedszkolach

– Przez ostatnie lata fundusze unijne pozwoliły na radykalne zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w regionie świętokrzyskim. W nowym programie regionalnym na lata 2021-2027 skoncentrujemy się na podniesieniu jej jakości  – powiedziała wicemarszałek Renata Janik podczas konferencji w Kielcach, w której uczestniczyło ponad 100 dyrektorów przedszkoli działających w stolicy województwa oraz w powiecie kieleckim.

Wyświetlane od 90 - 100 z 4820