Aktualności Zarządu

Prezentacja Projektu

Trwają zapisy na darmowe, unijne „korepetycje” dla uczniów liceów i techników

W auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i zastępca dyrektora Artur Potaczała oraz przedstawiciele lidera projektu – Politechniki Świętokrzyskiej – przekonywali młodzież kieleckich liceów, techników i szkół branżowych, by aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wyjazdach i spotkaniach, jakie oferuje projekt edukacyjny „Dziś uczeń – jutro student”, finansowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Na 4 lata zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych i języka obcego, doradztwo zawodowe, zajęcia w laboratoriach, wycieczki edukacyjne i inne formy przeznaczonych zostanie 55 mln zł.

Marszałek Andrzej Bętkowski Przemawia

Świętokrzyskie – jesteśmy blisko. Na kongresie podsumowano projekt promocji gospodarczej

Liczne krajowe i zagraniczne konferencje z udziałem ekspertów, misje gospodarcze, czy ogólnopolska kampania promocyjna regionu – to część działań realizowanych w ramach projektu “Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. Dziś w Hotelu Binkowski w Kielcach na kongresie gospodarczym „Świętokrzyskie – jesteśmy blisko” podsumowano działania projektu promocji gospodarczej realizowanego od 2016 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel. 

1

Wspólnie celebrowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości

W całym województwie świętokrzyskim świętujemy dziś odzyskanie niepodległości. W to najważniejsze narodowe polskie święto odbywa się wiele uroczystości oraz wydarzeń, które przypominają walkę i dążenia Polaków do wolności. Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w odsłonięciu pomnika Piłsudskiego oraz Żołnierzy Legionów Wojska Polskiego w Fałkowie, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk 105. rocznicę odzyskania niepodległości świętował w Ostrowcu Świętokrzyskim, wicemarszałek Renata Janik i wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz wzięli udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Niepodległości w Kielcach, a wicemarszałek Marek Bogusławski świętował w Jędrzejowie.

Podpisanie Umowy Na Dofinansowanie Projektu Rewitalizacja Zagnańska Szansą Na Rozwój (2)

Zagnańsk coraz piękniejszy i nowocześniejszy

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym budynkom, obiektom, terenom – taki jest cel projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”. Inwestycja zmieni oblicze gminy oraz poprawi jakość życia jej mieszkańców. Umowę na dofinansowanie z wójtem Zagnańska Wojciechem Ślefarskim podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu wziął udział dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. 

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego Z Okazji Jubileuszu (9)

Uroczysta sesja Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji jubileuszu

Marszałek Andrzej Bętkowski, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz radny Sejmiku Jan Maćkowiak uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się w piątek, 10 listopada, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Podczas sesji wręczone zostały odznaczenia państwowe a także nagrody „Powiatowe Dęby”. Wydarzenie uświetnił koncert Anny Józefiny Lubienieckiej.

Uczestnicy Spotkania Na Zdjęciu Zbiorowym

Polskie firmy w powojennej odbudowie Ukrainy

21 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Jej najważniejszym celem jest włączenie polskich firm w proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele organizacji gospodarczych z Polski i Ukrainy, biznesmeni, reprezentanci władz samorządowych i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Wydarzenie zaplanowane jest w ramach obchodów 65-lecia partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego. Przedsięwzięcie organizują Miasto Kielce i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W Urzędzie Miasta Kielce odbyła się dziś konferencja prasowa podczas której przedstawione zostały m.in. stan prac nad wydarzeniem, kluczowi goście, prelegenci oraz agenda wydarzenia. W środowej konferencji wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego, Anna Kucharczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Uczestnicy Konferencji Prasowej Katarzyna Kubicka, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Aleksandra Marcinkowska

Fundusze Europejskie dla ambitnych – blisko 80 mln zł na szkolenia, które będziemy wybierać dla siebie samodzielnie!

– Mam doskonałą wiadomość dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Dwa nowe projekty z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” to wyjątkowa możliwość otrzymania dopłaty do szkoleń, które każdy dorosły mieszkaniec województwa będzie mógł wybrać dla siebie samodzielnie. Pracodawcy mogą zaś liczyć na refundację kosztów kursów zawodowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb ich pracowników – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski. W nadchodzących latach ze szkoleń, objętych unijnymi dopłatami, skorzysta ponad 7 tys. osób.

Podpsianie Ostatniej Tramnszy Dofinasnowania Na Obiekty Pełniące Funkcje Kulturalne (15)

Prawie 21 milionów na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski zakończyli dziś cykl podpisywania umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektów typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020. Dziś wsparcie trafiło do 9 beneficjentów. A w sumie z tego działania dofinansowanie otrzymało 47 wniosków na kwotę 20 847 890 PLN.

Zdjęcie Zbiorowe Uczestników Uroczystości Podpisywania Umów

Powstaną kolejne świetlice wiejskie a istniejące zostaną zmodernizowane

Kolejnych 8 umów z przedstawicielami świętokrzyskich gmin i instytucji kultury o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020  podpisali dziś w siedzibie Urzędu Miasta w Stąporkowie marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Dzięki dofinansowaniu wybudowane lub przebudowane zostaną świetlice wiejskie oraz zakupione zostanie ich wyposażenie. Ponadto z Gminą Kluczewsko podpisana została umowa dotycząca infrastruktury wodno-ściekowej.

Wicemarszałek Renata Janik I Wicemarszałek Marek Bogusławski Podczas ObradŚwiętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku. W obradach uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski. Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Wyświetlane od 20 - 30 z 5457