Aktualności Zarządu

Pieniądze na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych

Pieniądze na budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali 25 umów na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W sumie dofinansowanie otrzyma 39 wniosków złożonych przez 23 gminy o łącznej wartości około 17 000 000 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział także radni Sejmiku: Paweł Krakowiak i Marek Strzała. 

Pamiątkowe Zdjęcie

Miliony na doposażenie służb ratowniczych oraz zarządzanie zasobami wodnymi

Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali dziś ze świętokrzyskimi samorządowcami 9 umów o wartości blisko 10 mln zł na doposażenie służb ratowniczych w województwie świętokrzyskim. Łączna wartość unijnego dofinansowania 52 projektów to ponad 37,8 mln zł. Jednocześnie podpisano 14 umów na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W sumie dofinansowanie o łącznej wartości około 17 mln zł otrzyma 39 wniosków, złożonych przez 23 gminy.

Img 3924

Inwestycje, które budują przyszłość

Blisko 1,4 mld euro wykorzystało województwo świętokrzyskie w minionym okresie unijnego finansowania na rozwijanie i modernizację infrastruktury drogowej, inwestycje, wspieranie przedsiębiorczości, ochronę zdrowia, środowiska, rozwijanie kultury i turystyki, przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa, pomoc dla mieszkańców Ukrainy i wiele innych działań. W środę 27 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce podczas spotkania pod hasłem “Inwestycje, które budują przyszłość”, uroczyście  podsumowano realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020. Wicemarszałek Renata Janik wręczyła wyróżnienia – Świętokrzyskie Kreatory Rozwoju – dla firm, instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych, które dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu zrealizowały innowacyjne, inspirujące, istotne dla życia mieszkańców i rozwoju regionu projekty. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jego zastępcy: Anna Kucharczyk oraz Tomasz Janusz.

Marszałek Przekazuje Umowę Burmistrzowi Morawicy W Towarzystwie Wicemarszałkini I Dyrektor Departametu Efs.

25 mln zł z Funduszy Europejskich na nowoczesną edukację w świętokrzyskich szkołach podstawowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł dziś pierwszą transzę 10 umów, spośród łącznej puli 42 projektów dla szkół podstawowych, które zostaną uruchomione w najbliższym czasie i dofinansowane łączną kwotą blisko 25 mln zł. Projekty będą realizowane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Przez najbliższe dwa lata blisko 7,5 tys. uczniów weźmie udział w niezwykle interesujących, nieszablonowych zajęciach, które pozwolą im rozwijać talenty i pogłębiać zainteresowania edukacyjne, a także wzmocnią ich rozwój psychospołeczny.  

Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Trwa wielkanocny kiermasz ekonomii społecznej

Świąteczne ozdoby i wielkanocne rękodzieło można zakupić podczas Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się  25 i 26 marca 2024 r. w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz siedmiu instytucjach publicznych w Kielcach. Ozdoby przygotowali podopieczni zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Wielkanocne dekoracje zakupili: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa Tomasz Jamka i Marek Jońca. 

Malowana Niedziela

Malowali pisanki dla potrzebujących

Artyści, sportowcy, przedsiębiorcy i politycy po raz kolejny licznie dołączyli do akcji organizowanej przez gazetę Echo Dnia i Galerię Echo w Kielcach „Malowanej Niedzieli”. Wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi ozdabiali wielkanocne pisanki. Środki z ich sprzedaży pomogą tym, którzy potrzebują wsparcia. W wydarzeniu wzięły udział wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus. 

Wyświetlane od 20 - 30 z 5620