Aktualności Zarządu

Na Zdjęciu Z Lewej Marek Jońca Fot. Grażyna Szlęzak Radio Kielce (3)

Caritas Diecezji Sandomierskiej świętowała jubileusz 30-lecia działalności

W czwartek 15 września w Sandomierzu odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej. Rozpoczęła je msza święta w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po Eucharystii goście wydarzenia wysłuchali koncertu jubileuszowego zespołu Strauss Ensamble pod dyrekcją Artura Jaronia. W uroczystościach udział wziął członek Zarządu Województwa Marek Jońca, który podziękował za szlachetną działalność charytatywno–dobroczynną oraz odczytał list z gratulacjami od marszałka Andrzeja Bętkowskiego.

Konferencja O Superwizji W Doradztwie Zawodowym

Skuteczne i nowoczesne doradztwo zawodowe czyli o „Superwizji w doradztwie zawodowym”

O nowoczesnych metodach pracy doradców zawodowych, podnoszących skuteczność ich pracy z osobami bezrobotnymi dyskutowano na dzisiejszej konferencji inaugurującej rozpoczęcie etapu rzeczowej realizacji projektu ,,Model superwizji w poradnictwie zawodowym”. W wydarzeniu wzięli udział: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor WUP w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, wicedyrektor WUP w Rzeszowie Mateusz Szpyrka oraz przedstawiciele miejskich i powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

Piątka Osób, W Tym Renata Janik I Elżbieta Korus

O podmiotach ekonomii społecznej w otoczeniu biznesu

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w wydarzeniu pn. „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w otoczeniu biznesu” zorganizowanym przez Fundację Gramy z Tobą, organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki”. Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny poświęcony m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nowej przestrzeni dla ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Dyskusja Z Udziałem Członka Zarządu Województwa Marek Jońca

W Kielcach obraduje Europejski Parlament Wiejski

W Targach Kielce trwa 5. posiedzenie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Jest to spotkanie przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji publicznych, naukowych, społecznych, gospodarczych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podczas którego uczestnicy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywnego działania na rzecz rozwoju wsi, zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, demograficznym i gospodarczym. W inauguracyjnym spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Gośćmi obrad pierwszego dnia posiedzenia byli Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa, wiceminister rolnictwa Anna Gembicka oraz Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Laureaci Z Województwa świętokrzyskiego

Nagrodzeni laureaci regionalnego etapu konkursu “Lodołamacze”

W Katowicach odbyła się regionalna gala Konkursu “Lodołamacze 2022”, honorująca firmy i instytucje z województw świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego, które wspierają aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i eliminację barier społecznych. W gali, odbywającej się w sali koncertowej Radia Katowice, wzięła udział wicemarszałek województwa Renata Janik.

Skarbnik Gminy Busko Zdrój, Burmistrz Miasta I Gminy, Marek Jońca, Marek Bogusławski I Jacek Sułek

Kolejny projekt termomodernizacyjny z unijnym dofinansowaniem

Wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali w poniedziałek, 12 września kolejną umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przedsięwzięcia związanego z efektywnością energetyczną. Projekt dotyczy modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój. Ogólna wartość wsparcia przedsięwzięć to 2 423 626,93 złotych.

Wyświetlane od 20 - 30 z 4888