Powiat Sandomierski

Powiat Sandomierski
Starostwo: ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 644 10 10, 15 644 11 11
fax: 15 832 28 29
Starosta: Marcin Piwnik
Przewodniczący Rady Powiatu: Tomasz Huk
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl
www: http://www.powiat.sandomierz.pl/