Powiat Kazimierski

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Starosta: Jan Nowak

Powiat Kazimierski
Starostwo: ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
tel.:  41 350 23 12
fax:  41 350 23 13
Starosta: Jan Nowak
Przewodnicząca Rady Powiatu: Jerzy Bojanowicz
e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
www: http://www.powiat.kazimierzaw.pl