Powiat Konecki

Starostwo Powiatowe w Końskich

Powiat Konecki
Starostwo: ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
Tel.: (041) 260-47-00
Fax: (041) 372-83-20
Starosta: Grzegorz Piec
Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Kowalczyk
e-mail: starostwo@konecki.powiat.pll
www: http://www.konecki.powiat.pl/