Aktualności Sejmiku

Uroczystość Zakończenia Konkursu Wiedzy

Nagrody dla uczniów, znawców regionu świętokrzyskiego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach o tytuł największego znawcy historii i współczesności naszego regionu rywalizowali uczniowie ze świętokrzyskich szkół. Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej zorganizował Młodzieżowy Sejmik i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Sukcesów i powodzenia w konkursie wszystkim jego uczestnikom życzyli przewodniczący Andrzej Pruś oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędą się 18 czerwca 2021, o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, sala 202, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju I Współpracy Z Zagranicą 17.06.2021.

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu zdalnie uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania radni podejmowali szereg tematów głównie z zakresu finansowego oraz infrastruktury drogowej w województwie. Jednym z ważniejszych tematów objętych zainteresowaniem obradujących było zaopiniowanie “Raportu o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”. Istotne znaczenie dla rozwoju województwa miała dyskusja na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach. Z uwagi na trwający stan epidemii, obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

Andrzej Pruś Przemawia Do Mikrofonu Stojąc. W Tle Kilka Osób Siedzi Na Krzesłach

„Jak wspierać młodzież w realizacji pomysłów”. Debata w Starachowicach z udziałem przewodniczącego Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Zofia Mogielska jako eksperci wzięli udział w debacie pn. „Jak wspierać młodzież w realizacji ich pomysłów”, która odbyła się w środę, 16 czerwca w Urzędzie Miasta w Starachowicach. 

Spotkanie Rady Parterstwa

Partnerzy Ziemi Opatowskiej

O przygotowaniu strategii rozwoju oraz pakietu projektów inwestycyjnych na nową perspektywę finansową UE rozmawiano podczas spotkania Rady Partnerstwa Ziemia Opartowska, które odbyło się w poniedziałek, 14 czerwca.

W spotkaniu, którego gościem był Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uczestniczyli samorządowcy z powiatu opatowskiego oraz ośmiu gmin (Opatów, Tarłów, Iwaniska, Ożarów, Wojciechowice, Sadowie, Baćkowice, Lipnik), które biorą udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD).

Będzie obradować Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021, o godz. 13:00, w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Ekran Komputera Na Którym Wyświetla Się Napis Komisja Rewizyjna Oraz Napis Agata Binkowska

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2020 rok

Radni Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także wykonanie budżetu województwa za 2020 rok. Przyjęli ponadto wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Agata Binkowska, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym.

Wyświetlane od 60 - 70 z 1662