Aktualności Sejmiku

Będą Sadzić Drzewa I Krzewy Miododajne (23)

Będą sadzić drzewa i krzewy miododajne

45 samorządów oraz instytucji przystąpiło do projektu zakupu drzew i krzewów miododajnych, które zostaną posadzone na terenach zielonych dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim. Dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z przedstawicielami 19 gmin oraz samorządowych jednostek. W wydarzeniu uczestniczył przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Artur Konarski. 

Prezydium Sejmiku Województwa Podczas Sesji

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 24 października, w formule hybrydowej, obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. Wyrazili również zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. na działalność leczniczą oraz pokrycie nowych akcji spółki.

Waldemar Wrona Siedzi Przy Stole Na Komisji

Z obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Waldemara Wrony odbyło się 52 posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach wziął udział wicemarszałek Marek Bogusławski. Z kolei informację o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022 przyjęli radni z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pod przewodnictwem Agnieszki Buras. W pracach komisji udział wziął Tomasz Jamka, członek Zarządu.

Processed With Vsco With Preset

Z obrad Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń odbyło się 58. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  W obradach uczestniczyli: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, wicemarszałek Renata Janik oraz Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa. W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, której obrady poprowadził radny Grzegorz Banaś.

Współne Zdjęcie Laureatów

Inauguracja sezonu artystycznego i nagrody dla osobowości świata kultury

W Muzeum Narodowym w Kielcach – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2022/2023 w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystego spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś uhonorowali artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, wręczając Świętokrzyską Nagrodę Kultury. 

Andrzej Bętkowski Oraz Dyrektorzy Ohp

Świętokrzyska Komenda OHP z nowym sztandarem

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach świętowała w poniedziałek, 17 października nadanie imienia Kieleckich Obrońców Westerplatte 1939 roku oraz uzyskania sztandaru organizacji. W uroczystej mszy świętej oraz spotkaniu związanym z nadaniem sztandaru uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i sekretarz województwa Mariusz Bodo.

Wyświetlane od 60 - 70 z 1979