Aktualności Sejmiku

Posiedzenie Komisji Edukacji

Obradowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

W piątek, 22 kwietnia br. pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W pracach Komisji uczestniczył przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Radni m.in. zapoznali się ze sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, omówili projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, a także projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy świętokrzyskich zabytkach.

Marek Bogusławski, Przewodniczący Komisji Waldemar Wrona, Zastępca Przewodniczącego Maciej Gawin

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

W czwartek, 21 kwietnia, obradowali członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zajęli się projektami uchwał m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok a także w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. W obradach uczestniczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

Przewodniczący Andrzej Pruś, Amelia Rudnicka, Oskar Frydrych

Rusza nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 3 kadencji

Młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, uczniowie i studenci, zainteresowani własnym rozwojem i przyszłością regionu mogą wziąć udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ruszył nabór kandydatów na radnych 3. kadencji tego gremium. – Zachęcam młodych do aktywności, zgłaszania się, wspierania rozwoju środowisk młodzieżowych i całego regionu – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Grzegorz Banaś

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku

W środę 20 kwietnia pod przewodnictwem radnego Grzegorza Banasia obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały zrealizowane w trybie zdalnym. Radni dyskutowali o projektach uchwał dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz przyjęcia w drodze darowizny gruntu w Umianowicach pod powstający Ośrodek Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. W dyskusji uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Wkrótce będą obradowały dwie komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 20 kwietnia o godz. 13. Z kolei  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu będzie obradowała w dniu 22 kwietnia o godz. 12.30 .Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30, w sali 202, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. Również 21 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku. Rozpocznie się ono o godz. 11.30 w sali 202 urzędu.

Wyświetlane od 60 - 70 z 1873