Aktualności Sejmiku

To już 30 lat samorządu terytorialnego!

To już 30 lat samorządu terytorialnego!

„Reforma administracji publicznej uznawana jest powszechnie za jedną z najważniejszych i najbardziej udanych reform III Rzeczypospolitej, a polski samorząd okazał się po latach sukcesem polskiego społeczeństwa. Piękna historia świętokrzyskiej Wspólnoty nie byłaby możliwa bez współpracy i dobrej woli, zaangażowania oraz doświadczenia mieszkańców regionu. Idea samorządu terytorialnego sprawdziła się tu nadzwyczajnie” – piszą w liście do świętokrzyskich samorządowców, wystosowanym z okazji obchodzonego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Trwają prace nad wyborem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji

Trwają prace nad wyborem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji

Zakończył się nabór do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatów można było zgłaszać do 15 maja; o tym, kto ostatecznie wejdzie w skład Młodzieżowego Sejmiku zadecyduje Kapituła złożona z 9 osób – młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji, którzy nie ubiegają się o ponowny mandat radnego. We wtorek, 26 maja odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Uczestniczył w nim przewodniczący ustawowego Sejmiku, Andrzej Pruś.

Park Etnograficzny w Tokarni zaprasza turystów

Park Etnograficzny w Tokarni zaprasza turystów

Każdy kto chce poczuć klimat polskiej wsi może już odwiedzić Park Etnograficzny w Tokarni. Skansen po 71 dniach zamknięcia uroczyście otworzył swoje drzwi dla turystów. 22 maja w Tokarni zwiedzających zapraszali: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWŚ Magdalena Kusztal, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny oraz jego zastępca Jarosław Karyś.

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zdalnie – za pośrednictwem telekonferencji, ze względu na epidemię koronawirusa – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. XXI sesja Sejmiku odbyła się w poniedziałek, 27 kwietnia. Radni przegłosowali uchwały zatwierdzające regulaminy przyznawania stypendiów uczniom szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, ustalili także zasady przyznawania nagrody honorującej działalność muzealników. Zapoznali się z realizacją ubiegłorocznego Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i raportem z działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obrady Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, która obradowała 24 kwietnia 2020 r. pod przewodnictwem Waldemara Wrony, z udziałem wicemarszałka Marka Bogusławskiego, zajęła się m. in. sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok, dyskusją nad zadaniami Samorządu Województwa, które mogą być dofinansowane w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Raportem z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wyświetlane od 40 - 50 z 1392