Aktualności Sejmiku

Sala Obrad Sejmiku

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W Starachowicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o przygotowywanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży, zaopiniowali także projekt rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który zostanie poddany dyskusji w trakcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Rzut Ogólny Na Człnoików Komisji Zdrowia

Odbyły się posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Komisji Zdrowia zaopiniowali pozytywnie 2 uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej pogorzelcom z terenów gmin: Baćkowice i Samborzec. Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekty uchwał w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach  Sandomierz – Rzeszów/Stalowa Wola oraz Kraków – Sędziszów. W obradach wzięli udział: wicemarszałek Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

Podpisali umowy stypendialne z przyszłymi lekarzami

70 studentów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy w przyszłości podejmą pracę w wojewódzkich placówkach medycznych, otrzymywać będzie stypendium w kwocie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy stypendialne ze 15 przedstawicielami całej grupy stypendystów. W wywarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.  

Uczestnicy Forum

O aktywnym obywatelstwie i postawach przedsiębiorczości – dyskusja w Targach Kielce

W kieleckim ośrodku wystawienniczym zakończyło się spotkanie, zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, z udziałem nauczycieli oraz uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, przebiegające pod hasłem “Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W konferencji uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz sekretarz województwa Mariusz Bodo.

Andrzej Pruś Mówi Do Mikrofonu. Obok Stoi Młody Radny Sejmiku.

Przed nami LIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i IV sesja Młodzieżowego Sejmiku

W najbliższy poniedziałek 28 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się LIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  Z kolei w sobotę (26.11) w Starostwie Powiatowym w Starachowicach będą obradować  radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. O szczegółach obu sesji poinformowali podczas dzisiejszego briefingu prasowego  przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Oskar Frydrych.

Urząd Marszałkowski

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W trybie zdalnym, z udziałem członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, obradowała we wtorek 22 listopada Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał związane ze wsparciem finansowym dla NGO w 2023 r., dotyczące dodatków do wynagrodzeń nauczycieli pracujących w instytucjach oświaty podległych samorządowi województwa, zapoznali się także z realizacją programów edukacyjnych i przekazanych stypendiów sportowych. Obrady prowadziła przewodnicząca komisji, radna Sejmiku Agnieszka Buras.

Agata Binkowska Siedzi Za Stołem

Obradowały Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mieszkańcy województwa mają dostęp do bardzo dużych zbiorów bibliotecznych w całym kraju. Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok realizowano bez zastrzeżeń. To wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w październiku. Z kolei radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęli inicjatywę uchwałodawczą mającą na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Wyświetlane od 40 - 50 z 1979