Aktualności Sejmiku

Grupa mężczyzn stoi z boku kolorowego autobusu. Kielce, Cedzyna, Święta Katarzyna, Święty Krzyż

Od 3 lipca wracają bezpłatne połączenia autobusowe z Kielc na Święty Krzyż

Od soboty 3 lipca mieszkańcy Kielc i okolic oraz odwiedzający nasz region turyści mogą skorzystać z bezpłatnej komunikacji autokarowej na Święty Krzyż. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego podjęli inicjatywę ponownego uruchomienia bezpłatnej linii autobusowej łączącej stolicę regionu ze świętokrzyskim sanktuarium. Autobus turystyczny, oklejony zdjęciami z województwa, pierwszych w tym roku pasażerów zabierze w podróż już w najbliższą sobotę. Będzie kursował weekendowo do 26 września br., a jeśli jesienią będzie cieszyć się popularnością, połączenia zostaną przedłużone do końca października.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska gratulują sobie porozumienia o współpracy

Młodzieżowy Sejmik oraz ŚCDN nawiązali współpracę

Wspieranie aktywności młodych ludzi, rozwijanie ich umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przywództwa oraz promowanie postaw odpowiedzialności za region i mieszańców – to zapisy porozumienia o współpracy, jakie zawarły Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dokument, w obecności przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, podpisali wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska.

Obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 lipca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Beata Daszyńska Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

II Samorządowy Kongres Gospodarczy w Lublinie

W Lublinie w dniach 29-30 czerwca odbywał się II Samorządowy Kongres Gospodarczy oraz II Forum Regionów Trójmorza, w którym uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Pierwszego dnia kongresu marszałek podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską. Drugi dzień spotkań koncentrował się wokół tematów związanych z: rolnictwem i przetwórstwem, Europejskim Zielonym Ładem, rozwojem innowacyjnej gospodarki, bezpieczeństwem energetycznym, czy transformacją cyfrową.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 7 lipca 2021, o godzinie godz. 13:00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Spolecznej I Spraw Rodziny Waldemar Wrona Na Posiedzeniu Zdalnym 17.05.2021

Z obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Zaopiniowanie sprawozdań i projektów uchwał za 2020 rok, w tym z wykonania budżetu województwa, Raportu o Stanie Województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to dominujące tematy obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, której przewodniczył radny Waldemar Wrona. W spotkaniu uczestniczył Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Tomasz Jamka Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Tomasz Jamka, Andrzej Pruś

W Sandomierzu otwarto sezon turystyczny w województwie świętokrzyskim

W leżącym na siedmiu wzgórzach mieście, zwanym kiedyś „Małym Rzymem” oficjalnie rozpoczęto sezon turystyczny w regionie. – Zachęcamy Polaków do odwiedzenia naszego regionu. Mamy dużo do pokazania i zaoferowania: znakomite zabytki, bogatą historię, piękną przyrodę, dobrze przygotowane ścieżki rowerowe, urokliwe spływy kajakowe i wiele innych atrakcji. Mimo pandemii jesteśmy gotowi na przyjęcie turystów. Zapraszamy do nas – mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas XVIII Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, cyklicznie organizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

Wyświetlane od 40 - 50 z 1662