Aktualności Sejmiku

Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Omówienie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok przedłożonych przez wybrane departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego było tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 6 czerwca 2019 r. Obradom przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek i dyrektorzy wybranych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Na Komisji Rewizyjnej o stanie województwa i wykonaniu budżetu za 2018 rok

Radni Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Przyjęli ponadto wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Agata Binkowska, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski i Mariusz Gosek oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Szkoły z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego z unijnym wsparciem na infrastrukturę sportową i dydaktyczną

Szkoły z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego z unijnym wsparciem na infrastrukturę sportową i dydaktyczną

Kolejne osiem gmin, tym razem z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, otrzymało dofinansowanie z Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Umowy z władzami gmin podpisali w jędrzejowskim Centrum Kultury marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. Towarzyszył im radny Sejmiku  Artur Konarski oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 40 - 50 z 1197