Aktualności Sejmiku

Szerokie, Ogólne Zdjęcie Uczestników Obrad Siedzących Przy Stole

Obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Pod przewodnictwem Macieja Gawina odbyło się dziś posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się z informacjami na temat działalności Spółki ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. za lata 2019-2023 oraz Strategią rozwoju Spółki ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. od 2022 do roku 2030. W posiedzeniu Komisji wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski oraz kadra zarządzająca Spółką.

Spotkanie Noworoczne 08

Noworoczne spotkanie z dziennikarzami

Organizowane corocznie w pierwszych dniach stycznia spotkanie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami lokalnych mediów to już wieloletnia tradycja. Marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Jan Maćkowiak i Agnieszka Buras, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka, radny Sejmiku Artur Konarski oraz sekretarz województwa  Mariusz Bodo przekazali dziennikarzom noworoczne życzenia oraz podziękowali za współpracę.

Przewodniczący Bąk Podczas Briefingu

Briefing prasowy Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień bieżącego roku jest dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego niezwykle pracowity. W czwartek, 28 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się już trzecie posiedzenie tego gremium w tym miesiącu. Dziś odbył się briefing prasowy podczas którego Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku poinformował o najważniejszych punktach posiedzenia, nad którymi pochylą się jutro radni.

Laureaci

Wręczono kolejne Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 18 grudnia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego po raz 10. wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego przyznane Adamowi Jarubasowi, II Liceum Ogólnokształcącemu imienia Jana Śniadeckiego w Kielcach, Cezaremu Jastrzębskiemu, Lucynie Gozdek, Youssefowi Sleimanowi, Józefie Buckiej, Geonaturze Kielce, Automobilklubowi Kieleckiemu i Stanisławowi Gomułce. Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. Spotkanie było także okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia województwa świętokrzyskiego. Radni Sejmiku przyjęli Stanowisko z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Medale okolicznościowe wręczono radnym, którzy uzyskawszy mandat społeczny, swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do rozwoju regionu.

Wyświetlane od 40 - 50 z 2212