Aktualności Sejmiku

Marek Jońca, Członek Zarządu Siedzi Na Komisji Z Radnym Swajdą I Dyrektorem Hałatkiewiczem

Obradowały Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdominował temat rosnących cen za paliwa kopalniane w kontekście regulacji prawnych i Uchwały Antysmogowej. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok przedłożonymi przez podległe Województwu jednostki medyczne. W komisjach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Nominowani I Laureaci Nagrody Oraz Przedstawiciele Samorządu Województwa Na Scenie

Przyznano “Świętokrzyskie Victorie”

Mirosław Gębski, Fabryka Kotłów “SEFAKO S.A.” oraz gmina Solec-Zdrój to laureaci XIV edycji Nagrody Marszałka Województwa “Świętokrzyska Victoria”. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w czwartek 26 maja w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Gospodarzami gali byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Nominacje i nagrody wręczał także wicemarszałek Marek Bogusławski. 

Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Siedzi Przy Stole Z Dyrektorami Departamentów.

Odbyły się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, którą zdominowały sprawy związane ze zmianami w budżecie województwa na bieżący rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, uczestniczyli: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa, wicemarszałek Renata Janik i Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa. Z kolei Komisja Edukacji, Kultury i Sportu opiniowała program i regulamin „Talentów Świętokrzyskich”.

Radni Opiniują Uchwały Komisji

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie komisji, któremu przewodniczył radny Grzegorz Banaś, odbyło się w systemie hybrydowym. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz z informacjami na temat działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz projektem  „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”.

Spotkanie W Politechnice

Rozmawiali z młodzieżą o ich przyszłości w regionie

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, z inicjatywy wicemarszałek Renaty Janik Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował dziś spotkanie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z Kielc i powiatu kieleckiego pt. „Świętokrzyskie dla Młodych – Młodzi dla Świętokrzyskiego. Rozwój i kariera ze wsparciem eurofunduszy 2021 – 2027”. W Politechnice Świętokrzyskiej z młodzieżą o ich przyszłości i oczekiwaniach rozmawiali: wicemarszałek Renata Janik i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja będzie obradowała w dniu 26 maja o godz. 13. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Marszałkowie Uczestniczą W Obradach Komisji Zdrowia

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku w Busku-Zdroju

47. posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny w całości poświęcone było sytuacji Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz kondycji podmiotów wchodzących w skład spółki. W posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa.

Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26 maja 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, a 27 maja zaplanowano posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z uwagi na stan epidemii posiedzenia zostaną przeprowadzone w trybie hybrydowym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095).

Wyświetlane od 40 - 50 z 1873