Aktualności Sejmiku

Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Spolecznej I Spraw Rodziny Waldemar Wrona Na Posiedzeniu Zdalnym 17.05.2021

Z obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Zaopiniowanie sprawozdań i projektów uchwał za 2020 rok, w tym z wykonania budżetu województwa, Raportu o Stanie Województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego to dominujące tematy obrad Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, której przewodniczył radny Waldemar Wrona. W spotkaniu uczestniczył Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Tomasz Jamka Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Tomasz Jamka, Andrzej Pruś

W Sandomierzu otwarto sezon turystyczny w województwie świętokrzyskim

W leżącym na siedmiu wzgórzach mieście, zwanym kiedyś „Małym Rzymem” oficjalnie rozpoczęto sezon turystyczny w regionie. – Zachęcamy Polaków do odwiedzenia naszego regionu. Mamy dużo do pokazania i zaoferowania: znakomite zabytki, bogatą historię, piękną przyrodę, dobrze przygotowane ścieżki rowerowe, urokliwe spływy kajakowe i wiele innych atrakcji. Mimo pandemii jesteśmy gotowi na przyjęcie turystów. Zapraszamy do nas – mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas XVIII Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, cyklicznie organizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

Maciej Gawin Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji I Rozwoju, Tomasz Janusz Zastępca Przewodniczącego Departamentu Inwestycji I Rozwoju

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

23 czerwca b.r. odbywało się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r oraz „Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”, jak również przedstawienie informacji z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020 to główne punkty programu zdalnych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczył radny Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa i sekretarz kapituły nagrody podczas obrad

Posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”

Dziś odbyło się posiedzenie Kapituły XIII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby wybrano laureatów. Poznamy ich w najbliższy piątek, 25 czerwca podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej im.O. Kolberga w Kielcach.

Preumowę na Inwestycję podpisują Marszałek Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Tomasz Jamka Oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Kielcach Jerzy Wrona 

Inwestycje drogowe w Suchedniowie

Rozbudowa jezdni na odcinku ponad 6 kilometrów, przebudowanie 13 skrzyżowań, czy budowa i przebudowa 14 zatok autobusowych i postojowych – między innymi takie zadania zostaną wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku w miejscowości Suchedniów. Dziś w Suchedniowie preumowę na inwestycję podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. 

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku

Zgodnie z art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1668) zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos po złożeniu do Przewodniczącego Sejmiku pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 500 osób.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu I Turystyki 18.06.2021.

Z obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W piątek, 18 czerwca br., obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni, podczas spotkania, pozytywnie zaopiniowali „Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania, włączyli do porządku obrad dyskusję nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko – Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju. Pozostałymi tematami, nad którymi pochylili się radni podczas obrad Komisji były projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminów przyznawania stypendiów uczniom liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Oba projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Posiedzenie Komisji odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Pawła Krakowiaka. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik oraz Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

24 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00., będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842).

Wyświetlane od 10 - 20 z 1624