Aktualności Sejmiku

Przy Stole Siedzą Andrzej Pruś I Artur Konarski

Obradowały komisje: Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęli dwa projekty uchwał: w sprawie powołania Funduszu Gwarancyjnego chroniącego rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz w sprawie sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim. Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Odbędą się posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniują m.in. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Posiedzenia komisji przeprowadzone będą w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Podpisanie Umowy Na Inwestycję W Niemczówce W Chęcinach (6)

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz podpisana

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 poprzez budowę ronda turbinowego – dziś w  Chęcinach podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, senator RP Krzysztof Słoń, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Youssef Sleiman oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Siedzi Za Stołem Wraz Z Radnymi Komisji Rolnictwa

Dyskutowali o sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego uczestniczyli dziś w obradach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zorganizowane w Filharmonii Świętokrzyskiej spotkanie było poświęcone sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele rolników zrzeszonych w różnych organizacjach oraz rolnicy indywidualni.

Noworoczne Spotkanie Z Dziennikarzami (11)

Noworoczne spotkanie z dziennikarzami

Wspólne rozmowy, noworoczne życzenia i postanowienia – spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ze środowiskiem dziennikarzy to już tradycja. W rozpoczynającym się 2023 roku, z przedstawicielami świętokrzyskich redakcji spotkali się wicemarszałek Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Tomasz Jamka, sekretarz województwa Mariusz Bodo, skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba i wicedyrektor Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Mapa Województwa Z Zaznaczoną Lokalizacją Łopuszna I Piekoszowa

2 nowe miasta na mapie województwa świętokrzyskiego

Od 1 stycznia 2023 r. województwo świętokrzyskie ma 2 nowe miasta – Piekoszów oraz Łopuszno. Miejscowości te uzyskały prawa miejskie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, które 25 lipca ubiegłego roku przyjęła Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Gratulacje na ręce burmistrzów Łopuszna i Piekoszowa złożyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski.

Nowy Wiadukt, Skrzyżowania I Rondo Otwarto Kluczową Inwestycję W Skarżysku Kamiennej (26)

Nowy wiadukt, skrzyżowania i rondo – otwarto kluczową inwestycję w Skarżysku – Kamiennej

Dobiega końca inwestycja, która stworzy spójny system komunikacji publicznej w Skarżysku – Kamiennej. Dziś przy nowo powstałym rondzie u zbiegu al. Piłsudskiego i al. Niepodległości w Skarżysku – Kamiennej uroczyście otwarto wiadukt nad torami kolejowymi o długości blisko 92 metrów. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radni Sejmiku Agnieszka Buras i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, sekretarz województwa Mariusz Bodo, posłowie Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, senator Jarosław Rusiecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba. 

Wyświetlane od 10 - 20 z 1979