Aktualności Sejmiku

Widok Ogólny Sali Obrad

Odbyły się posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – tymi między innymi zagadnieniami zajęły się obradujące w piątek, 22 marca pod przewodnictwem Macieja Gawina komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Briefing Przewodniczącego Sejmiku (3)

Briefing Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

– W najbliższy wtorek odbędzie się ostatnia w tej kadencji 72. sesja Sejmiku. Podczas uroczystej części obrad podsumujemy najdłuższą w historii polskiego samorządu kadencję –  powiedział podczas dzisiejszego briefingu Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przybliżając zagadnienia, które będą poruszane na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, we wtorek 26 marca 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej.

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021 2027 (10)

Obradował Komitet Monitorujący Program Regionalny

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Komitet Monitorujący Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Obradom przewodniczyła wicemarszałek województwa Renata Janik, obecni byli także wicemarszałek Marek Bogusławski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Henryk Milcarz, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali umowy na dofinansowanie 9 projektów „społecznych” z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

26 mln zł dofinansowania na projekty społeczne

Wicemarszałkowie województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś umowy na dofinansowanie 9 projektów „społecznych” z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, które dotyczą tworzenia Centrów Usług Społecznych, wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz podnoszenia jakości edukacji w liceach ogólnokształcących. Z projektów skorzysta ponad 4,6 tys. osób, a łączna kwota dofinansowania z UE to 26 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział także radna Sejmiku Magdalena Zieleń, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała. 

Wyświetlane od 10 - 20 z 2212