Aktualności Sejmiku

Widok Ogólny, Zdjęcie Zbiorowe Radnych Młodzieżowego Sejmiku Siedzących Za Stołami.

Obradował Młodzieżowy Sejmik

Przedstawienie stanu prac nad nowym Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku a także informacja na temat naboru do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych i harmonogramu prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” to najważniejsze zagadnienia, jakimi zajęli się radni podczas VIII sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w piątek, 24 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Marszałek Andrzej Bętkowski Przemawia

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych o nowych szansach i wyzwaniach

W Kielcach zorganizowany został Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się sytuacji epidemicznej, społecznej i gospodarczej. Kongres zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządowcy, działacze 3 sektora reprezentujący 116 świętokrzyskich organizacji pozarządowych.

Wyświetlane od 10 - 20 z 1671