Aktualności Sejmiku

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Ustalenie składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego i pomoc gminom w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych – m. in. takie projekty uchwał sejmiku Województwa Świętokrzyskiego były przedmiotem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. Odbyło się ono w trybie zdalnym, za pośrednictwem telekonferencji. Obradom przewodniczył Maciej Gawin, a uczestniczył w nich członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, powiększenie obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, realizacja projektu samorządu województwa w zakresie biogospodarki oraz kwestia rekultywacji byłego wyrobiska siarkowego „Piaseczno” – były najważniejszymi tematami obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się pod przewodnictwem Artura Konarskiego, z udziałem członka Zarządu Województwa Marka Jońcy.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 4 września 2020 roku i z uwagi na stan epidemii zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.     

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Posiedzenie Komisji Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbędzie się 1 września 2020 roku i z uwagi na stan epidemii zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00.     

Wyświetlane od 10 - 20 z 1430