Aktualności Sejmiku

Przekonywali o potrzebie aktywizacji młodzieży i włączania jej w pracę samorządów

Przekonywali o potrzebie aktywizacji młodzieży i włączania jej w pracę samorządów

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś wraz z Martą Solińską-Pelą, dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa: Julia Pająk, Julia Dziuba, Dominika Chmielewska i Paweł Żelazny byli gośćmi walnego zebrania sprawozdawczego Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Przedstawili obecnym na spotkaniu wójtom, burmistrzom i prezydentom ideę włączania młodzieży w pracę samorządu na rzecz lokalnych społeczności a także pokazali osiągnięcia i przykłady dobrej współpracy pomiędzy organami – “dorosłym” i Młodzieżowym Sejmikiem. 

Wyświetlane od 80 - 90 z 1392