Aktualności Sejmiku

Zbiorowe Zdjęcie Uczestników Pposiedzenia Stojących Na Tle ściany I Ekranu Rzutnika

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą z udziałem gości z Winnickiej Rady Obwodowej

W Centrum Kongresowym Targów Kielce pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki obradowała dziś Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli reprezentanci Winnickiej Rady Obwodowej, którzy biorą udział w odbywającej się w Targach Kielce, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Miasto Kielce, konferencji „Join in! Polsko-Ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. W dzisiejszym posiedzeniu Komisji wziął udział przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Panel Władz Lokalnych Z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim (2)

Współpraca na rzecz odbudowy Ukrainy

W Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się dziś konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Miasta Kielce. Jej celem jest włączenie polskich firm w proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. W konferencji wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, prezydent Kielc Bogdan Wenta, przedstawiciele Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej oraz Winnickiej Rady Obwodowej, przedstawiciele organizacji gospodarczych z Polski i Ukrainy, biznesmeni, reprezentanci władz samorządowych i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody 65-lecia partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

Pamiątkowe Zdjęcie Wszystkich Zebranych (2)

Wizyta oficjalnej delegacji z Winnickiej Rady Obwodowej

W dniach 19-22 listopada 2023 roku w Kielcach przebywa delegacja przedstawicieli administracji ukraińskiej. Ich przyjazd związany jest z organizowaną przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie z Miastem Kielce konferencją pn. „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”, która odbędzie się 21 listopada 2023r. w Targach Kielce. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, przewodniczącym Sejmiku Arkadiuszem Bąkiem i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Jamką spotkała się oficjalna delegacja z Winnickiej Rady Obwodowej.

Wspólne Zdjęcie

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa

W siedzibie Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w sobotę 18 listopada odbyły się obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Sesji przewodniczył młodzieżowy radny Oskar Frydrych. Dyskusji przysłuchiwał się przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk oraz członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radna Jolanta Tyjas i dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Obradować będą Komisje Sejmiku

W piątek 24 listopada br. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (al. IX Wieków Kielc 3) obradować będą cztery Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. O godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o godz. 10.30 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, o godz.12.00 Komisji Samorządu Terytorialnego, a o godz.13.00 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Wyświetlane od 80 - 90 z 2212