Aktualności Sejmiku

Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Za Stołem Radni Andrzej Pruś, Marek Strzała, Paweł Krakowiak, Janusz Koza

Sejmik Województwa przyjął uchwały o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i mieszkańców obwodu winnickiego

W poniedziałek, 28 marca br., w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, prowadzona przez przewodniczącego Andrzeja Prusia. Radni przegłosowali uchwały, przyznające środki finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym regionie oraz dla mieszkańców obwodu winnickiego na Ukrainie.

Zdjęcie Ogólne Uczestnicy Konukrsu Oraz Jury W Tle Półki Biblioteczne Z Książkami

Młodzi recytatorzy nagrodzeni

Zakończył się XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Zajrzyj i wyrecytuj…-Grzegorz Kasdepke”, organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Nagrody i wyróżnienia wręczyli młodym artystom patronujący konkursowi przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz Renata Bilska wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Liderzy Ekonomii Społecznej

Oto Liderzy Ekonomii Społecznej 2021

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowano podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

Posiedzenie Kapituły Victorii Plan Ogólny Dyskusja Uczestników M.in. Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Przewodniczącego Andrzeja Prusia

Wybrano nominowanych do “Świętokrzyskiej Victorii”

We wtorek 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i sekretarz Kapituły, dyrektor Gabinetu Marszałka Anny Ciulęby odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”. Ze względu na trwającą pandemię, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo członków organu, spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Członkowie Kapituły wybrali nominowanych do nagrody w 3 kategoriach: “Osobowość”, “Samorządność” oraz “Przedsiębiorczość”.

Wyświetlane od 80 - 90 z 1873