Aktualności Sejmiku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 26 maja 2021 roku. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00. 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

19 maja 2021 r. o godz. 13:00., odbędą się obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Posiedzenie przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym, stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Konferencja Dom Polski Wschodniej. Andrzej Pruś Przed Tabletem Uczestniczy W Seminarium.

Seminarium “Strategie Makroregionalne i Transgraniczne, jako czynnik rozwoju gospodarczego, turystycznego i społecznego regionów”

Koncepcja rosnącego znaczenia strategii makroregionalnych i transgranicznych jako platform współpracy międzynarodowej między państwami członkowskimi, oraz państwami trzecimi to kluczowe tematy, podejmowane podczas seminarium odbywającego się pod hasłem “Strategie Makroregionalne i Transgraniczne, jako czynnik rozwoju gospodarczego, turystycznego i społecznego regionów”, zorganizowanego przez Dom Polski Wschodniej. W spotkaniu 12 maja, prowadzonym na Platformie ZOOM, uczestniczył zdalnie Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa.

Umowę Na Wsparcie Podpisali Andrzej Betkowski, Marek Jońca, Ewa Kotarska

Wspierają działalność Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi

Prowadzą doświadczenia, badania nad uprawami roślin, które potem są stosowane przez świętokrzyskich rolników – jedyna w regionie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jest „drogowskazem” dla rolników. Stacja otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego na kolejne badania. Umowę na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca oraz dyrektor stacji Ewa Kotarska.

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś Siedzi Za Stołem Przed Monitorem Komputera

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni wyrazili zgodę na podpisanie Deklaracji Lubelskiej w sprawie utworzenia Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

Pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, w trybie zdalnym – ze względu na sytuację epidemiczną – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXXI sesji, która odbyła się 22 kwietnia br., radni Sejmiku pojęli decyzję o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane zabytków znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przegłosowali także zmiany w tegorocznym budżecie regionu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz przyjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku do składu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Wyświetlane od 80 - 90 z 1662