Aktualności Sejmiku

Przewodniczący Obu Komisji.

Obradowali radni Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni obu komisji zapoznali się z informacjami o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku. Z kolei na Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, dyrektorzy podległych marszałkowi jednostek samorządowych omawiali wykonanie swoich budżetów. W obradach komisji wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wicemarszałek Marek Bogusławski  oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Rzut Ogólny Na Uczestników Komisji

Odbyło się 57.posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz 40.posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Radni skupili się na omówieniu koncepcji wspólnego posiedzenia komisji ds. rolnictwa Sejmików Województw: m.in.: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Opolskiego i Małopolskiego odnoście zagadnienia ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz m.in. zaopiniowali pozytywnie zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach m.in. do Ostrowca, Sandomierza i Włoszczowy. W obradach komisji udział wzięli: wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa: Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Rzut Ogólny Na Uczestników Komisji Strategii

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni pod przewodnictwem Grzegorza Banasia zapoznali się m.in. z informacjami na temat funkcjonowania spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., z której wynika, że Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” w Busku-Zdroju jest liderem w kraju w ilości przeprowadzanych operacji. Przekazano również informację o przygotowaniach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. W obradach udział wziął Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rp

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego odbyło się 21 września w centrum konferencyjno-wypoczynkowym Zamek Janów Podlaski. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska – Pela. Transmisję z obrad można obejrzeć na stronie https://konwent-przewodniczacych.lubelskie.pl/transmisja/

Wspólne Zdjecie Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Przed Starostwem Powiatowym We Włoszczowie (1)

Młodzieżowy Sejmik obradował we Włoszczowie

Ślubowanie nowego radnego, zapoznanie się ze stanem prac nad dokumentem „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”, wystąpienie o patronat honorowy nad Ogólnopolskim Kongresem Młodzieżowych Sejmików do Minister Klimatu i Środowiska oraz zmiany w składach osobowych komisji tematycznych – takie m.in. decyzje podjęli młodzieżowi radni podczas III sesji, która 17 września odbyła się w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Z okazji 83. rocznicy agresji sowieckiej wspólnie z władzami powiatu włoszczowskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Wyświetlane od 80 - 90 z 1979