Aktualności Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

W środę, 6 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zatwierdzili m.in. protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 roku, a także zajęli się petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno.

Wyświetlane od 50 - 60 z 1293