Aktualności Sejmiku

Prezydium Sejmiku

Radni dyskutowali nad wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami

W poniedziałek 18 grudnia br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się LXVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, której przewodniczył radny Arkadiusz Bąk. W części roboczej posiedzenia radni dyskutowali m.in. nad zmianami do uchwały Sejmiku, określającej możliwość i obszary wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków pochodzących z PFRON, będących w dyspozycji samorządu województwa.

Wspólne Zdjęcie Przecinających Wstęgę

Kazimierskie Baseny Termalne już otwarte

W Kazimierzy Wielkiej przy krytej pływalni „Wodny Raj” otwarto całoroczny basen mineralny z wodą siarczkową, wykorzystując odkryte na tym terenie kilka lat temu wody podziemne o dużym poziomie mineralizacji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, radny Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, starosta kazimierski Jan Nowak oraz burmistrz  miasta i gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch.

Szerokie Ujęcie Uczestników Obrad Siedzących Za Stołami

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny odbyła posiedzenie

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok a także informacja dotycząca realizacji projektu ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – tymi między innymi zagadnieniami zajęła się obradująca pod przewodnictwem Waldemara Wrony w piątek, 15 grudnia Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Widok Ogólny Sali

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa

W piątek 15 grudnia br. pod przewodnictwem radnego Leszka Wawrzyły odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. nad projektami uchwał Sejmiku w sprawie przyszłorocznego budżetu województwa, Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040, udzielenia pomocy finansowej dla świętokrzyskich samorządów, udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szerokie Ujęcie Sali Obrad

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Józef Bryk przewodniczył obradom Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyły się dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2020–2022, zaopiniowali projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040, w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”.

Szerokie Ujęcie Sali Obrad

Odbyły się obrady Komisji Budżetu Finansów

14 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Andrzeja Swajdy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in zapoznali się z projektami uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040, w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok a także w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu pn. Messa di Gloria w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.

Komisja Strategii Rozwoju, Zdjęcie Zbiorowe Siedzących Przy Stołach Uczestników Posiedzenia

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki w środę, 13 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok a także zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” i przyjęli plan pracy Komisji na I półrocze 2024 r.

Arkadiusz Bąk

W Ostrowcu Świętokrzyskim rozmawiano o inwestycjach drogowych

O perspektywach rozwoju dróg w powiatach ostrowieckim i opatowskim oraz planowanych tam inwestycjach dyskutowano z udziałem samorządowców, drogowców, ekspertów i mieszkańców podczas spotkania w Ostrowieckim Browarze Kultury. Inicjatorem organizacji wydarzenia był Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczył w nim również Andrzej Swajda, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku.

Wyświetlane od 50 - 60 z 2212