Aktualności Sejmiku

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W czwartek, 23 kwietnia, obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady odbyły się online i było to pierwsze posiedzenie komisji Sejmiku przeprowadzone w tej formie. Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. utrzymanie systemów informacyjnych województwa, a także wyrazili zgodę na zakup przez województwo nieruchomości położonej w gminie Bałtów.

Obradowała Komisja Statutowa Sejmiku

Obradowała Komisja Statutowa Sejmiku

Pod przewodnictwem radnego Sławomira Gierady, w czwartek 23 kwietnia br., obradowała Komisja Statutowa Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zrealizowane zostały w trybie zdalnym, a radni głosowali za pośrednictwem systemu e-Sesja. Komisja zatwierdziła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Będzie ona procedowana podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa, przeprowadzonej zdalnie w poniedziałek 27 kwietnia br.

Wyświetlane od 50 - 60 z 1392