Aktualności Sejmiku

Wspólne Zdjęcie Uczestników

Spotkanie z aktywną młodzieżą z powiatu włoszczowskiego. Zostań młodzieżowym radnym!

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w poniedziałek 16 maja zorganizowano ostatnie spotkanie informacyjne, dotyczące naboru do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu. Wzięli w nim udział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, Zofia Mogielska – była przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, obecna przewodnicząca Veronika Kurdybakha i jej zastępca Oskar Frydrych oraz radny młodzieżowy Filip Ślusarczyk. Dzisiaj upływa termin zgłaszania kandydatur na młodzieżowych radnych.

Andrzej Pruś I Przedsyawiciele Młodzieżowego Sejmiku W Jędrzejowie

Zachęcali młodych do zgłaszania się do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wśród uczniów szkół średnich powiatu jędrzejowskiego. Spotkanie prowadzili przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, Zofia Mogielska – przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji oraz Oskar Frydrych obecny wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego.

stoł prezydialny

Debatowali o kulturze

Przedstawiciele instytucji kultury, a także jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województwa gościli dziś (czwartek 12 maja) w Krzemionkach obok Ostrowca Świętokrzyskiego w siedzibie Muzeum Historyczno-Archeologicznego “Krzemionki”, uczestnicząc w debacie samorządowej o kulturze. Odbyła się ona w ramach prac Konwentu Marszałków Województw RP. W debacie wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz Małgorzata Rudnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWŚ i kierownik oddziału kultury Paweł Walesic.

Sala Obrad Podczassesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

We wtorek 26 kwietnia w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie, uchwalili Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, przyznali także dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zdecydowano o rozszerzeniu pomocy rzeczowej, kierowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego do mieszkańców Obwodu Winnickiego na Ukrainie – na podstawie przegłosowanej uchwały wsparcie otrzymają także mieszkańcy Obwodu Lwowskiego.

samochody gaśnicze na parkingu

Nowe wozy i promesy na kolejne zakupy sprzętu dla świętokrzyskich strażaków

W poniedziałek 25 kwietnia przed siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego przekazano zakupione w 2021 r. samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wręczono promesy dla jednostek na dofinansowanie zakupu kolejnych pojazdów. Po raz pierwszy uroczyście wręczono także decyzje o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla nestorów ze świętokrzyskich jednostek OSP. W uroczystości wzięli udział Michał Cieślak, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceminister sportu Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przedstawiciele samorządów z województwa i służb mundurowych.

Uczestnicy Obrad

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W sobotę 23 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem radnego Macieja Kwiatkowskiego. Sejmik omówił harmonogram rekrutacji do 3. kadencji gremium, wskazał także swoich przedstawicieli do składu Zespołu Rekrutacyjnego, oceniającego wpływające formularze zgłoszeniowe kandydatów na młodzieżowych radnych. Zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa związany ze zmianami w tegorocznym Programie Współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, dyskusja dotyczyła również konferencji “Z Przedsiębiorcą na Ty”. Obradom przysłuchiwali się i uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela i wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska.

Wyświetlane od 50 - 60 z 1873