Aktualności Sejmiku

Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Będą obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni  będą pracować między innymi nad: projektem uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok, projektami uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej  powiatom skarżyskiemu i buskiemu. Przyjmą również Informację o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.  Posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)

Dyskusja Podczas Spotkania

Obradował Komitet Honorowy Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich odbyło się 2 posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, któremu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W spotkaniu w Michniowie uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego Małgorzata Rudnicka, dyrektor Gabinetu Marszałka Anna Ciulęba i jej zastępca Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Konferencja Na Temat Zatwierdzenia Program Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021 2027 (4)

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską

 – 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – poinformowali na dzisiejszej konferencji marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Tomasz Jamka i Marek Jońca oraz radni Sejmiku Grzegorz Banaś i Maciej Gawin. 

Andrzej Pruś I Wicemarszałek Marek Bogusławski Siedzą Za Stołem

Wyłoniono 6 kandydatów do Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zawnioskowała do marszałka województwa o nadanie Odznaki Honorowej 6 nowym kandydatom. Nazwiska i nazwy podmiotów prawnych poznamy 20 grudnia na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach komisji wziął udział Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego

Młodzieżowi Radni Powiatu Włoszczowskiego złożyli ślubowanie

Uroczystą sesją inauguracyjną rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego I kadencji. Gościem wydarzenia był przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który gratulował radnym wyboru oraz zadeklarował  pełne wsparcie ze strony samorządu województwa w działaniach na rzecz włoszczowskiej społeczności. W uroczystości wzięli także udział poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, radny Województwa Artur Konarski, Veronika Kurdybakha, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

Andrzej Pruś, Andrzej Bętkowski kupują ozdoby świąteczne

W naszym urzędzie trwa kiermasz świąteczny. Zapraszamy

Świąteczne stroiki, bombki, obrazy, szopki, które zostały wykonane przez podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych można kupić na Świątecznym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się w dniach 5 – 6 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Wyjątkowe ozdoby zakupili: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Marek Jońca, sekretarz województwa Mariusz Bodo. Kiermasz organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

Widok Ogólny Sali

Odbyła się LIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 28 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Sejmik wyraził zgodę na udzielenie Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023 oraz na wystąpienie Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Wyświetlane od 30 - 40 z 1979