Aktualności Sejmiku

Spotkanie Młodzieży Z Gminy Bieliny Z Andrzejem Bętkowskim I Przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (1)

Udana integracja młodzieży

Jak działa Młodzieżowy Sejmik, jakie ma zadania i jakie stwarza możliwości, m.in. w rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych młodych ludzi, uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji oraz zdobywania nowych doświadczeń mogła się dowiedzieć młodzież z gminy Bieliny, która odwiedziła Urząd Marszałkowski w Kielcach. Spotkała się z radnymi Młodzieżowego Sejmiku oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, który przybliżył działalność samorządu terytorialnego oraz zachęcał młodzież do aktywności w samorządzie szkolnym, uczestniczenia w życiu gminy oraz do poznawania regionu świętokrzyskiego.

Colage Trzech Zdjęć Obrad Trzech Komisji Sejmiku

Obradowały Komisje Sejmiku

W czwartek, 23 maja, obradowały trzy Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Komisja Samorządu Terytorialnego, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radni wojewódzcy m.in. przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok, zapoznali się z informacją z realizacji „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy z Uzdrowiskiem Busko – Zdrój S.A. na realizację inwestycji w ramach zadania pn: ,,Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

Członkowie Komisji Siedzący Przy Stołach

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą odbyła posiedzenie

Obradująca w środę, 22 maja Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaopiniowała m.in. projekt uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pod nazwą „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”. Obradom Komisji przewodniczył Marcin Piętak.

Sala Obrad Komisji

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zajęli się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji “Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok”. Dyskusja dotycząca tego projektu uchwały odbędzie się podczas najbliższej sesji Sejmiku, zaplanowanej na 27 czerwca br.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Będzie obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku, Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

23 maja br. w sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 pod przewodnictwem Grzegorza Cepila. Również 23 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku pod przewodnictwem Małgorzaty Gusty. Gremium obradować będzie od godz. 11.00 w siedzibie urzędu. 23 maja br. ma obradować ponadto Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku pod przewodnictwem Kazimierza Mądzika. Początek obrad  – godz. 12.00.

Wyświetlane od 30 - 40 z 2262