Aktualności Sejmiku

Cztery osoby stoją przed ścianką promującą województwo świętokrzyskie. Od lewej Andrzej Gut-Mostowy, Marcin Piętak, Renata Janik i Marcin Różycki

Góry Świętokrzyskie kandydatem do Polskiej Marki Turystycznej

Góry Świętokrzyskie, które przyciągają turystów z całej Polski i z zagranicy będą starały się o tytuł Polskiej Marki Turystycznej w drugiej edycji naboru do projektu. To był główny cel spotkania w Kielcach Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki Andrzeja Guta-Mostowego, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik, wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marcina Różyckiego oraz prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcina Piętaka z przedstawicielami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, z samorządowcami oraz z przedstawicielami branży turystycznej w regionie.

Marszałek Andrzej Bętkowski I Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Na pierwszym planie miniaturki flag państwowych, województwa świętokrzyskiego i Unii Europejskiej

O polityce młodzieżowej w międzynarodowym gronie

Dyskusja na temat polityki młodzieżowej oraz promocji aktywności społecznej i edukacji pozaformalnej wśród młodych ludzi była głównym tematem podczas międzynarodowego spotkania z uczestnikami projektu „Cities for YOUTH” realizowanego przez Gminę Starachowice w ramach Programu Erasmus+ w partnerstwie z Miastem Santarem w Portugalii, Kłajpeda na Litwie, oraz organizacjami pozarządowymi – Institute of Research & Training on European Affairs IRTEA z Grecji oraz ACD LaHoya z Hiszpanii.

Sołtys Roku 2019 Oraz Przedstawiciele Samorządu Województwa. Andrzej Pruś trzyma symboliczny czek marszałka województwa na 20 tysięcy złotych

Nagrodzono “Sołtysa Roku 2019 Województwa Świętokrzyskiego”

Zbigniew Rodenko z sołectwa Rudniki w gminie Połaniec otrzymał tytuł “Sołtysa Roku 2019 Województwa Świętokrzyskiego”, przyznany przez Kapitułę konkursu – przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Gratulacje zwycięzcy, podczas uroczystego spotkania, złożyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz senator RP Krzysztof Słoń.

Grupa mężczyzn stoi z boku kolorowego autobusu. Kielce, Cedzyna, Święta Katarzyna, Święty Krzyż

Od 3 lipca wracają bezpłatne połączenia autobusowe z Kielc na Święty Krzyż

Od soboty 3 lipca mieszkańcy Kielc i okolic oraz odwiedzający nasz region turyści mogą skorzystać z bezpłatnej komunikacji autokarowej na Święty Krzyż. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego podjęli inicjatywę ponownego uruchomienia bezpłatnej linii autobusowej łączącej stolicę regionu ze świętokrzyskim sanktuarium. Autobus turystyczny, oklejony zdjęciami z województwa, pierwszych w tym roku pasażerów zabierze w podróż już w najbliższą sobotę. Będzie kursował weekendowo do 26 września br., a jeśli jesienią będzie cieszyć się popularnością, połączenia zostaną przedłużone do końca października.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska gratulują sobie porozumienia o współpracy

Młodzieżowy Sejmik oraz ŚCDN nawiązali współpracę

Wspieranie aktywności młodych ludzi, rozwijanie ich umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze przywództwa oraz promowanie postaw odpowiedzialności za region i mieszańców – to zapisy porozumienia o współpracy, jakie zawarły Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dokument, w obecności przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, podpisali wicedyrektor ds. pedagogicznych ŚCDN Krzysztof Łysak oraz przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Zofia Mogielska.

Obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 lipca 2021 roku, o godz. 13.00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji z użyciem systemu eSesja –  stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Wyświetlane od 30 - 40 z 1657