Aktualności Sejmiku

Wielkie sportowe święto, wspaniała organizacja

Wielkie sportowe święto, wspaniała organizacja

Wielkie emocje, pasjonujące pojedynki, ogromna radość, gorycz porażki. Od 29 marca do 26 maja Świętokrzyskie było gospodarzem XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. W środę w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zamknięcie wydarzenia. Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uhonorowali kluby i województwa, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz przedstawicieli związków sportowych, samorządów i instytucji zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.

Złożyli wojskową przysięgę

Złożyli wojskową przysięgę

W sobotę, 22 czerwca 130 elewów z kompanii szkolenia służby przygotowawczej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach złożyło przysięgę wojskową. Przyrzeczenie było zwieńczeniem sześciotygodniowego podstawowego szkolenia wojskowego. Wręczono także wyróżnienia dla najlepszych żołnierzy. Wydarzenie, które odbyło się na placu apelowym na kieleckiej Bukówce uświetniła defilada pododdziałów. W uroczystości wziął udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów i środowisk z szeroko rozumianego obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, cele, działania proponowane do realizacji w ramach Programu oraz omówione i zaopiniowane uwagi, które wpłynęły podczas prowadzonych konsultacji społecznych. W posiedzeniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, radny Sejmiku Grigor Szaginian, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego Anna Sokołowska-Smołkowska.

Wyświetlane od 20 - 30 z 1196