Aktualności Sejmiku

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

LV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Trwają obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12. Transmisję z obrad można śledzić na esesja.tv . Radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką Zarządu Województwa oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.

Zdjęcie Wspólne Odznaczonych

Wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego

We wtorek 20 grudnia, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego przyznane Kazimierze Zapałowej, Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A., profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi, Mieczysławowi Bąkowi i Targom Kielce S.A. Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka.  

Przewodniczący Artur Konarski I Andrzej Pruś Prowadzą Obrady Na Siedząco

Obradowały Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniowali pozytywnie m.in. projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz  w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. Największe wydatki budżetowe zaplanowano w dziale Transport i łączność, bo aż 551 mln 490 tys. zł. W obradach udział wzięli: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Marek Jońca, członek Zarządu.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu Z Dyplomami I Nagrodami

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW SPRAWDZIANU WIEDZY O REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach rozstrzygnięty został II Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. O laur zwycięstwa rywalizowało 17 dwuosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zwyciężyli przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Nagrody wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba i wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Amelia Rudnicka. Inicjatorem organizacji wydarzenia był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Arkadiusz Bąk I Przewodnicząca Magda Zieleń Prowadzą Obrady Komisji

Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. Pozytywnie odnieśli się również do projektu uchwały o udzieleniu powiatowi buskiemu pomocy finansowej w kwocie 150 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju. W obradach udział wzięła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Wyświetlane od 20 - 30 z 1979