Aktualności Sejmiku

urząd marszałkowski widok na budynek z drona

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmikiu Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 18 października 2021, o godz. 13:00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Będzie obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obrady Komisji Rewizyjnej odbędą się 14 października 2021 roku o godz. 10.00. i zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Marszałek Bętkowski Podpisuje Umowę Na Obwodnicę Wraz 4 Innymi Samorządowcami

W Starachowicach będzie obwodnica z estakadą

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisali  umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy łączącej drogę krajową Nr 42 z drogą wojewódzką Nr 744 po zachodniej stronie Starachowic. Wartość całego zadania wyniesie 135 milionów zł, z czego 96 milionów zł. ma pochodzić ze środków budżetu państwa, a 39 milionów ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego. W podpisaniu umowy uczestniczyli Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, poseł Krzysztof Lipiec i Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Konferencja Prasowa

Rusza cykl konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Na konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz radny Sejmiku Grzegorz Banaś zaprezentowali dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem. Najważniejsze zapisy projektu programu regionalnego zostaną przedstawione dziś podczas rozpoczynającego się cyklu konsultacji społecznych.

Członkowie Prezydium Sejmiku Młodzieżowego, Przewodniczący Andrzej Pruś, Dyrektor Marta Solińska Pela

Członkowie prezydium Młodzieżowego Sejmiku spotkali się z przewodniczącym Sejmiku Województwa

O znaczeniu inicjatyw podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, opiniotwórczej roli tego organu, ale też o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach rozmawiał z nowo powołanymi członkami prezydium Młodzieżowego Sejmiku Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W dyskusji uczestniczyła dyrektor Kancelarii Sejmiku, Marta Solińska-Pela.

Widok Ogólny, Zdjęcie Zbiorowe Radnych Młodzieżowego Sejmiku Siedzących Za Stołami.

Obradował Młodzieżowy Sejmik

Przedstawienie stanu prac nad nowym Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku a także informacja na temat naboru do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych i harmonogramu prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” to najważniejsze zagadnienia, jakimi zajęli się radni podczas VIII sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w piątek, 24 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Wyświetlane od 20 - 30 z 1688