Aktualności Sejmiku

Obradują Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego

Obradowały Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W systemie hybrydowym odbyły się posiedzenia dwóch komisji pod przewodnictwem radnych: Macieja Gawina i Waldemara Wrony. W obradach wzięli udział: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

urząd marszałkowski

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, które zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja. Obrady rozpoczną się o godz. 10.30. Tego dnia o godz. 9.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku. W dniu 22 czerwca 2022 r. w trybie hybrydowym odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00.

Urząd Marszałkowski

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opracował i przedstawił Sejmikowi Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku. Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim. W opracowaniu można znaleźć szereg informacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Dokument zawiera również opis realizacji polityk, programów i strategii.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.6

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

12 czerwca br. w Parku Etnograficznym w Tokarni poznaliśmy zwycięzców etapu wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu brali udział marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Kwiecień- Ząbek. 

Jubileuszu 100 Lecia Powstania Szpitala Dziecięcego W Kielcach (29)

Jubileusz 100-lecia powstania Szpitala Dziecięcego w Kielcach

11 czerwca obchodzono Jubileusz 100-lecia powstania Szpitala Dziecięcego w Kielcach. W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii w Kielcach wicemarszałek Marek Bogusławski odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą nieżyjącym lekarzom, którzy mieli największy wpływ w rozwój różnych dziedzin chorób dziecięcych.  Zwieńczeniem uroczystości była w Filharmonii Świętokrzyskiej im.O. Kolberga w Kielcach gala podczas której wręczono 23 osobom Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Wyświetlane od 20 - 30 z 1873