Aktualności Sejmiku

Ogólny Widok Na Salę

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 26 października br. odbyła się LXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”, aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, uchwały o przyznaniu dotacji na powierzenie samorządom województw ościennych organizacji połączeń kolejowych i autobusowych z Sędziszowa i Sandomierza do granic województwa.

Eugeniusz Salij

Uroczyście zainaugurowano nowy sezon artystyczny i wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury

W Muzeum Narodowym w Kielcach – dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2023/2024 w województwie świętokrzyskim, organizowana po raz 25. Podczas uroczystego spotkania marszałek województwa Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk uhonorowali artystów, twórców, osoby działające na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, wręczając Świętokrzyską Nagrodę Kultury. Wieczór uświetnił muzycznie koncert w wykonaniu Piotra Salaty z zespołem.

Wspólne Zdjęcie Uczestników Inauguracji

Rozpoczął się nowy rok akademicki w Politechnice Świętokrzyskiej

Po raz kolejny w murach świętokrzyskiej wyższej uczelni technicznej – Politechniki Świętokrzyskiej zabrzmiało uroczyste “Gaudeamus igitur”. W inauguracji roku akademickiego 2023/2024 razem z przedstawicielami parlamentu RP, władz uczelni, grona pedagogicznego i studentami uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk i wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz.

Wyświetlane od 90 - 100 z 2210