Aktualności Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

W środę, 6 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zatwierdzili m.in. protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 roku, a także zajęli się petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno.

Poznaliśmy Świętokrzyskie Anioły Dobroci

Poznaliśmy Świętokrzyskie Anioły Dobroci

Samorząd województwa świętokrzyskiego uhonorował osoby, instytucje i organizacje, które nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale angażują się szczególnie w niesienie pomocy innym, wychodząc poza ramy obowiązków. W kategorii indywidualnej po raz pierwszy w historii plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci przyznano dwie nagrody. Trafiły one do Urszuli Przygodzkiej i Ewy Sałaj. W kategorii zespołowej statuetkę otrzymali Anna i Edward Zawieruchowie.

Wyświetlane od 110 - 120 z 1352