Aktualności Sejmiku

Jubileusz Zespołu Pieśni I Tańca „kielce” (5)

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”

W tym roku Zespół Pieśni i Tańca “Kielce” obchodzi 50. rocznicę powstania. Z tej okazji 16 czerwca odbędzie się koncert jubileuszowy. Dorobek i historię zespołu przypomniano dziś na konferencji prasowej, w której uczestniczyli:  marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, poseł Krzysztof Lipiec, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach Adrian Ścipiór i jego zastępca Edyta Bobryk. 

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 12:30. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Przecinanie Wstęgi Do Festiwalu

Włoskie klimaty i świetna zabawa w Pacanowie

W miniony weekend, 3 i 4 czerwca w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie odbył się 21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Pacanów – Włochy 2023. Życzenia wszystkim uczestnikom festiwalu z okazji Dnia Dziecka złożyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący: Marek Strzała oraz Henryk Milcarz, radny Sejmiku Paweł Krakowiak i dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel.

Prezydium, Nowe Radne, Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Pruś

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś przyjął ślubowania nowych radnych. W obszarze dyskusji znalazła się kwestia przebiegu prac nad dokumentem strategicznym ,,Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”, przygotowania do wydarzenia ph. “Świętokrzyskie o klimacie”. W sesji wziął udział radny Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk. W obradach młodzieżowych radnych wspierała Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 9:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Obradował Komitet Monitorujący RpowŚ 2014 2020 (6)

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Prezentacja stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 była jednym z zagadnień XXXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, które odbyło się 30 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. W obradach uczestniczyli także: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Prezydium Sejmiku Województwa

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 29 maja br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli apel w sprawie uczczenia 32. rocznicy wizyty Papieża św. Jana Pawła II w Masłowie, a także przegłosowali uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023 w województwie świętokrzyskim Rokiem Pamięci Martyrologii Mieszkańców Wsi Polskich. Głosowano również nad dotacją dotyczącą budowy oświetlenia drogowego w Daleszycach i nad wsparciem finansowym dla połączeń autobusowych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego do Tokarni i Podzamcza.

Wyświetlane od 160 - 170 z 2220