Aktualności Sejmiku

Posiedzenie Komisji Zdjęcie Ogólne

Obradowali członkowie Komisji Konkursowej Nagrody im. Tadeusza Włoszka

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Nagrody im. Tadeusza Włoszka, któremu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W obradach uczestniczyła Małgorzata Rudnicka dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisja dokonała oceny złożonych wniosków i rekomendowała Zarządowi Województwa swoje propozycje przyznania nagród w poszczególnych kategoriach.

Marek Strzała, Paweł Krakowiak Oraz Sześć Innych Osób Odwierają Pamiątkowe Grawertony

Druhowie OSP w Smerdynie świętowali jubileusz 95-lecia jednostki

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała oraz radny Sejmiku Paweł Krakowiak wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie w gminie Staszów. Podczas obchodów druhowie smerdyńskiej jednostki otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN warty 911 tysięcy złotych. Samochód, którego zakup dofinansował samorząd województwa, zastąpił ponad 40-letni wóz będący dotychczas na wyposażeniu OSP. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł Marek Kwitek oraz senator Jacek Włosowicz.

Joussef Sleyman, Renata Jsnik, Marek Bogusławski

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w szpitalu w Czerwonej Górze oddany do użytku

Zakończył się generalny remont i przebudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Inwestycja, która objęła prace budowlane i modernizację instalacji, zakup wyposażenia, otrzymała dofinansowanie blisko 3,8 mln zł z budżetu województwa. Szpitalne sale obejrzeli wicemarszałkowie Marek Bogusławski i Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Henryk Milcarz i Mieczysław Gębski oraz radna Sejmiku Jolanta Tyjas.

Podpisano Umowę Na Sfinansowanie Budowy Zakładu Produkcji „buskowianki” W Wełeczu (16)

Podpisano umowę na sfinansowanie budowy Zakładu Produkcji „Buskowianki” w Wełeczu

Podczas I Świętokrzyskiego Forum Rozwoju, które dziś odbywa się w Kielcach, podpisano umowę na sfinansowanie ważnej inwestycji – budowę nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka” w miejscowości Wełecz. Umowa dotyczy udzielenia pożyczki przez Agencję Rozwoju Przemysłu dla Uzdrowiska Busko-Zdrój. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Andrzej Bętkowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz, poseł Krzysztof Lipiec – inicjator forum.

Grób Zbiorowy Mogiła Michniowska

Pamięć o ofiarach trwa. W 80. rocznicę pacyfikacji wsi Michniów

12 i 13 lipca 1943 r. niemieccy żołnierze, w odwecie za pomoc niesioną partyzantom i przynależność do oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, zamordowali 204 mieszkańców Michniowa. Zginęły dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy, wielu spłonęło żywcem w zamkniętych stodołach, innych rozstrzelano. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 9 dni. Władze okupacyjne wydały zakaz odbudowy wioski. W 80. rocznicę tych wydarzeń, w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie odbyły się uroczystości, upamiętniające pacyfikację wsi. Hołd ofiarom hitlerowskiej zbrodni złożyły rodziny zamordowanych, świadkowie wydarzeń, a także przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, reprezentanci samorządów lokalnych, służb mundurowych, kombatanci, harcerze. W modlitwie przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich i uhonorowaniu pamięci zamordowanych michniowian uczestniczyli minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, wiceminister sportu Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, parlamentarzyści Krzysztof Słoń, Czesław Siekierski, Jan Łopata, Władysław Kosiniak-Kamysz, wojewoda Zbigniew Koniusz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz wiceprzewodniczący Marek Strzała i radni Sejmiku. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Hołd Ofiarom Ludobójstwa Na Wołyniu

Upamiętnili ofiary ludobójstwa na Wołyniu

11 lipca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Dziś w Michniowie, przy pomniku „Pożoga Wołynia”, przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na czele z przewodniczącym Arkadiuszem Bąkiem oraz marszałek Andrzej Bętkowski złożyli hołd ofiarom tych zbrodni. Delegacji samorządu województwa towarzyszył przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Wspólne Zdjęcie

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 757 w gminie Bogoria będzie wyremontowany

W Urzędzie Gminy w Bogorii we wtorek 11 lipca podpisano umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda od km 25+505 do km 26+500 dł. 0,995km”. Podpisy pod umową złożyli Jerzy Wrona dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz przedstawiciel wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. w Starachowicach. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, a także radny Sejmiku Województwa Paweł Krakowiak i wójt Bogorii Marcin Adamczyk.

Arkadiusz Bąk

Briefing prasowy przewodniczącego Sejmiku Województwa

 – Za pośrednictwem mediów chcę przybliżyć podjętą przez Sejmik Województwa istotną, aktualną uchwałę dotyczącą uczczenia pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej i zaprosić wszystkich mieszkańców województwa do wzięcia udziału w rocznicowych uroczystościach w Michniowie, w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 12 lipca – powiedział podczas briefingu Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jak dodał przewodniczący, dokumenty związane z podjętymi uchwałami Sejmiku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa i nieudzielenia wotum zaufania zostały skierowane do właściwych organów.

Wyświetlane od 130 - 140 z 2220