Aktualności Sejmiku

Obradowały Komisje Rolnictwa i Strategii

Obradowały Komisje Rolnictwa i Strategii

Pod przewodnictwem Artura Konarskiego obradowała w piątek, 14 czerwca 2019 r., Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu, podczas którego dyskutowano m. in. o ochronie powietrza, uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Obradom Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przewodniczył Grzegorz Banaś, a radni tej Komisji podjęli inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu województwa za 2018 rok. Wyrazili także zgodę na udzielenie Gminie Busko – Zdrój dotacji celowej na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Buras.

Znamy zwycięzców konkursu „Recycling na miarę. Moniuszko inspiruje”

Znamy zwycięzców konkursu „Recycling na miarę. Moniuszko inspiruje”

130 uczniów z 30 świętokrzyskich szkół podstawowych wzięło udział w III edycji konkursu „Recycling na miarę”, którego organizatorem była Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. W tym roku tematem przewodnim konkursu była twórczość wybitnego kompozytora, dyrygenta i Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta, twórcy polskiej opery narodowej. Gościem uroczystego wręczenia nagród był Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który gratulował laureatom konkursu.

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia i Polityki Społecznej

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Zdrowia i Polityki Społecznej

W czwartek, 13 czerwca 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyły się obrady Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którym przewodniczył Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski, Mariusz Gosek i Marek Jońca. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny obradowała pod przewodnictwem Waldemara Wrony.

Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Obradowały Komisje: Budżetu oraz Skarg i Wniosków

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zapoznali się z Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok ubiegły. Obradom Komisji przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Obradowała również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka.

Święto samorządu z atrakcjami

Święto samorządu z atrakcjami

– Świętujemy dzień samorządu, a więc wszystkich mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Samorząd to władza, która obok tej gminnej i powiatowej, jest najbliżej nas. Takie spotkania są nam potrzebne, aby przedstawiciele władz byli blisko ludzi, bo spośród nich oni pochodzą – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, podczas pikniku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Na Placu Artystów z mieszkańcami Kielc i regionu, którzy wzięli udział w imprezie spotkali się także: wicemarszałek Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Marcin Piętak, a także poseł Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń.

Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Komisja Budżetu i Finansów przyjrzała się pracy departamentów UMWŚ

Omówienie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok przedłożonych przez wybrane departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego było tematem posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 6 czerwca 2019 r. Obradom przewodniczyła Magdalena Zieleń, a w posiedzeniu uczestniczyli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek i dyrektorzy wybranych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 130 - 140 z 1294