Zasłużeni dla regionu, gospodarki i obronności – odznaczeni podczas uroczystej sesji Sejmiku

Zasłużeni dla regionu, gospodarki i obronności – odznaczeni podczas uroczystej sesji Sejmiku

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego osoby i samorządy z województwa świętokrzyskiego zasłużone dla gospodarki RP zostały odznaczone Honorową Odznaką przyznawaną przez Ministra Gospodarki. Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego wyróżniono natomiast osoby i instytucje, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną lub polityczną zasłużyły się dla naszego regionu. Przy tej okazji wręczono też Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Ta wyjątkowa sesja odbyła w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin w piątek, 12 czerwca 2015 roku.

Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP” jest przyznawana przez Ministra Gospodarki. – Nadawana jest w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym – poinformował Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który wystąpił do Ministra z wnioskami o nadanie tej odznaki następującym osobom i podmiotom: Andrzejowi Mochoniowi, Tomaszowi Tworkowi, Ireneuszowi Janikowi, Krzysztofowi Orkiszowi, Adamowi Jarubasowi, Mieczysławowi Sasowi, Krzysztofowi Dziekanowi, Miastu Kielce, Gminie Morawica i Gminie Połaniec.

– Fałszywa skromność nie jest zaletą, ale wadą. Chcę pogratulować, nie tylko sobie, trafności wyboru. Chcę przy tej okazji przytoczyć sentencję prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział: „Mądry człowieku, przede wszystkim gospodarka” – dziękował w imieniu odznaczonych Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, żartobliwie parafrazując słynne powiedzenie Billa Clintona.

– Samorządy nie zawsze doceniały rolę gospodarki. Teraz dostrzegamy, że głównym problemem w naszym kraju jest gospodarka, bez tego nie ma rozwoju, nie ma nowych miejsc pracy. Samorządy mogą tu wiele zdziałać, ale potrzeba cierpliwość, zanim pojawią się efekty. My pierwsze tereny inwestycyjne kupiliśmy w 1995 roku – podkreślał wójt Morawicy Marian Buras.

Podczas sesji Sejmiku Województwa z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk oraz wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu wręczyli Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego. Otrzymali je: Marian Buras, ksiądz bp Marian Florczyk, Tadeusz Kowalczyk, Michał Markiewicz, Jan Sałek, Witold Zaraska, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona przez Sejmik Województwa w 2013 roku. Jest nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

– Jest coś, co nas łączy: troska o ziemię świętokrzyską i duma. Ktoś, kto nie nosi w sobie dumy, że jest stąd, że ma więź z tą ziemią, nie może kochać swojego kraju. Bardzo mi zależy, żebyśmy tu, na ziemi świętokrzyskiej, zbudowali wspólnotę, która opiera się na szacunku – mówił ksiądz biskup Marian Florczyk, dziękując w imieniu odznaczonych.

Podczas sesji wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz wręczyła również medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, przyznawane przez ministra obrony narodowej. Złoty medal otrzymał Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a srebrny medal – Zdzisław Wrzałka, wójt Miedzianej Góry.

Pliki do pobrania

Osoby i podmioty odznaczone Odznaką Za Zasługi dla Gospodarki RP.docData dołączenia 2015-06-12, att559110_osoby_i_podmioty_odznaczone_odznaka_za_zaslugi_dla_gospodarki_rp.doc

Osoby i podmioty uhonorowane Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.docData dołączenia 2015-06-12, att559111_osoby_i_podmioty_uhonorowane_odznaka_honorowa_wojewodztwa_swietokrzyskiego.doc