Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Pod przewodnictwem Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku w piątek, 20 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania wręczone zostały nominacje członkom Komisji. Zatwierdzono także regulamin jej pracy. Odznaka jest przyznawana osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla regionu. Do 10 kwietnia potrwa nabór wniosków o nadanie tego wyróżnienia.

 – To dla nas duży zaszczyt, że największe uznane autorytety życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego i samorządowego regionu świętokrzyskiego przyjęły propozycję pracy w Komisji Odznaki Honorowej – podkreślał Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku. – Zachęcam do składania wniosków. Będziemy je rozpatrywać podczas kolejnego posiedzenia, 27 kwietnia. Wręczenie Odznak planujemy w czerwcu podczas obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego – poinformował Arkadiusz Bąk.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu. Może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym,związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. Przyznawana jest za zasługi w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki, badań naukowych, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzację walorów i osiągnięć województwa
świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Członkowie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego:

Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Tadeusz Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. zw. dr. hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce
Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego
Michał Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Kazimierz Kotowski, przedstawiciel Klubu Radnych PSL w Sejmiku
Henryk Milcarz, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Pruś, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Stanisław Nyczaj, Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Związku Literatów Polskich
Sławomir Micek, Prezes Związku Artystów Plastyków – oddział w Kielcach
Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wnioski o nadanie odznaki należy składać w Kancelarii Sejmiku, pok. 451, IV piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres:
Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego – Biuletyn Informacji Publicznej.

                           Odznaka dla zasłużonych dla regionu

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego otrzymali: Michał Sołowow, Klub Sportowy VIVE Targi Kielce, prof. Stanisław Żak, Ruch Obrony Regionu Staropolskiego, Maciej Lis, Bożentyna Pałka-Koruba, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, Tadeusz Jóźwik, ksiądz Jan Mikos i Wiesław Myśliwski.