Konferencja Dotycząca Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych W Kielcach

Zachęcamy do udziału w Świętokrzyskim Kongresie Organizacji Pozarządowych

11 grudnia br., w najbliższą środę, w Best Western Grand Hotel odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Spotkanie przedstawicieli 3 sektora organizowane jest wspólnie przez samorząd województwa świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności oraz Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Kielcach. Udział w Kongresie zapowiedział wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

– Zapraszamy do udziału w Kongresie przedstawicieli 3 sektora. Liczymy, że spotkanie to przyciągnie wielu działaczy organizacji pozarządowych, jakie działają na terenie województwa świętokrzyskiego, a także spoza regionu. Ten kolejny element naszej państwowości, jakim są stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, wydatnie to życie publiczne wzbogaca – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Samorządy wszystkich szczebli, a więc i Sejmik, uchwalają programy roczne współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej kadencji próbujemy wypracować nową jakość współpracy z organizacjami pożytku publicznego – nadmienił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. – To pierwszy tego rodzaju kongres. Próbujemy zaangażować organizacje we wspólną pracę nad kształtem przyszłej Strategii Rozwoju Województwa. Zaangażowaliśmy również do współpracy ludzi, którzy są bardzo dla nas wartościowi – mówię tu o Sejmiku Młodzieżowym Województwa. Wielu z tych ludzi zaczynało swoją karierę w życiu publicznym od działalności charytatywnej. Oni wiedzą już, jak te działania przekuwać w dobre czyny, przynoszące efekty – dodał Andrzej Pruś.

– Instytucja, którą reprezentuję, Narodowy Instytut Wolności, jest dedykowany wyłącznie organizacjom pozarządowym – wyjaśnił dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk. – Na kongresie mówić będziemy m.in. o nowych rozwiązaniach legislacyjnych, mocno związanych ze społeczeństwem obywatelskim, z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Są przygotowywane założenia zmian w systemie realizacji zadań publicznych, powołana ma być Nowa Rada Dialogu Obywatelskiego. To wiele rozmaitych działań, o których informacje chcielibyśmy przekazać świętokrzyskim stowarzyszeniom, by mogły aktywnie uczestniczyć w debacie nad tym, co się zmienia w obszarze ich bezpośrednio dotyczącym – mówił Wojciech Kaczmarczyk.

– Kongres to bardzo cenna inicjatywa – powiedział senator Krzysztof Słoń. – Większość organizacji pozarządowych opiera się na pracy wolontariuszy. To ludzie, którzy potrafią dostrzegać potrzeby innych. To wyręka dla państwa, dla samorządu. Kongres to podniesienie prestiżu organizacji, nawet tych najmniejszych, a także realna pomoc dla stowarzyszeń, które jeszcze skuteczniej chcą funkcjonować w przestrzeni publicznej – dodał.

Na Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych w Kielcach zapraszamy w środę, 11 grudnia br., od godz. 10.00, do Best Western Grand Hotel.

Galeria zdjęć