Img 6397

Spotkał się Zespół Rowerowy

Drugie spotkanie zespołu do spraw opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w województwie świętokrzyskim nazywanego Zespołem Rowerowym odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Członkowie zespołu dyskutowali na temat istniejących dróg rowerowych w regionie, a także planowanej do realizacji infrastruktury rowerowej. W spotkaniu wziął udział Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Zespół do spraw opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w województwie świętokrzyskim został powołany w październiku bieżącego roku zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a jego głównym celem jest przygotowanie spójnej koncepcji sieci dróg rowerowych uwzględniającej Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Wiślaną Trasę Rowerową, EuroVelo 11 oraz regionalne trasy rowerowe w szczególności na Ponidziu i w rejonie Gór Świętokrzyskich.

– Mam nadzieję, że praca zespołu przyniesie wymierne efekty, szczególnie w postaci wzmocnienia i przyspieszenia rozwoju turystycznego województwa świętokrzyskiego. Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jednym z najważniejszych priorytetów jest właśnie turystyka, a szczególnie turystyka uzdrowiskowa; podejmujemy starania by kolejne nasze miejscowości dołączały do świętokrzyskich miast uzdrowiskowych czyli Buska-Zdroju i Solca-Zdroju – mówił podczas spotkania Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. – Jest już wstępna decyzja ministra zdrowia o utworzeniu miasta uzdrowiskowego w Kazimierzy Wielkiej, wybudowanie trasy rowerowej będzie niewątpliwym wzmocnieniem koncepcji tworzenia miast uzdrowiskowych również w innych miejscowościach – dodał Mariusz Gosek.

Trasami priorytetowymi dla województwa świętokrzyskiego są trasy europejskie i krajowe wchodzące w system tras ogólnopolskich czyli Wiślana Trasa Rowerowa oraz Trasa EuroVelo 11. Wiślana Trasa Rowerowa będzie rozbudowywana od granicy z województwem małopolskim do województwa mazowieckiego. W Świętokrzyskiem budowany będzie również dalszy ciąg trasy EuroVelo 11, która w chwili obecnej budowana jest w Małopolsce i biegnie z Krakowa do Lekszyc, gdzie wkracza na teren naszego województwa.

Zespół do spraw opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w województwie świętokrzyskim składa się z pracowników czterech departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Edukacji, Sportu i Turystyki, Transportu i Komunikacji, Inwestycji i Rozwoju, Cyfryzacji, Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego) oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

 

Galeria zdjęć