I Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

„Organizacje pozarządowe – ważny partner w rozwoju regionu”- pod takim hasłem odbył się 10 września 2007r., w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Jego inicjatorem było Biuro Komunikacji Społecznej. Konferencja miała przybliżyć ideę działalności instytucji pozarządowych, pogłębić ich współpracę z samorządem województwa oraz wspólnie promować region świętokrzyski.