O III sektorze w Kielcach

 – Jesteście najbardziej prężnie działającymi organizacjami pożytku publicznego w naszym regionie. Cieszę się, że współpraca samorządu z III sektorem w województwie świętokrzyskim tak dobrze się rozwija i możemy powierzać wam coraz więcej zadań. V Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego poświęcony jest wolontariatowi. Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do jeszcze większej integracji środowisk i będzie pozytywnym impulsem do działania – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa podczas uroczystego otwarcia kongresu. W spotkaniu, które odbyło się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczestniczyli także poseł Mirosław Pawlak, radna Maria Adamczyk, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu oraz świętokrzyski kurator oświaty Małogrzta Muzoł.

Tegoroczny kongres odbywał się pod hasłem: „Wolontariat – świadomie pomagam”, bowiem 2011 rok ogłoszony został Europejskim Rokiem Wolontariatu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli zapoznać się z ideą wolontariatu oraz z działalnością organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu i rządu, parlamentarzyści  oraz osoby aktywnie działające w organizacjach pożytku publicznego.  Członek Zarządu Kazimierz Kotowski podkreślał rolę organizacji pozarządowych w równomiernym rozwoju regionu. – Patrząc z perspektywy 20 lat istnienia samorządu organizacje pożytku publicznego zawsze chętnie współpracowały z lokalnymi władzami oraz nadawały kierunek działań na rzecz równomiernego rozwoju województwa. Mogę zapewnić, że samorząd województwa będzie czynił wszystko, aby ta dobra współpraca była jeszcze bardziej efektywna – mówił Kazimierz  Kotowski.

V Kongres stowarzyszeń był także doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu działalności organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania mogli m.in. dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z funduszy zewnetrznych oraz zdobyć wiedzę na temat zarządzania organizacją pozarządową. Podczas spotkania Marcin Dadel, członek Rady Pożytku Publicznego przy  Ministerstwie  Pracy i Polityki Społecznej i Zbigniew Wejcman reprezentujący stowarzyszenie BORIS i Sieć SPLOT zapoznali uczestników kongresu ze zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Natomiast Justyna Gębska ze Stowarzyszenia „Akademia Łucznica” zaprezentowała funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz dobre praktyki stosowane w działalności stowarzyszeń.

Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych w trakcie warsztatów mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz sprawnego zarządzania organizacjami pożytku publicznego, a także dowiedzieć na czym polega praca wolontariusza.