Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla organizacji pozarządowych

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla organizacji pozarządowych

Z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa, ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego regionu w Kielcach odbył się VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Dyskutowano, między innymi, o możliwościach NGO w nowej perspektywie finansowej i planie przyszłorocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczył Józef Grabowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Spotykamy się po raz kolejny, aby wyposażyć Państwa w informację, w wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków na działalność Waszych organizacji. Jesteśmy w szczególnym momencie – otwiera się nowa perspektywa unijna, finalizują się prace w zakresie negocjacji RPO WŚ 2014-2020. Od naszych kompetencji będzie wiele zależeć – mówił, otwierając Kongres, marszałek Adam Jarubas.

By te kompetencje wzmocnić, organizatorzy spotkania zaprosili do Kielc przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a ci mieli pozytywne informacje dla trzeciego sektora, głównie te, dotyczące wnoszenia wkładu własnego i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Przede wszystkim utrzymujemy zaliczkowanie projektów EFS. Oznacza to, że organizacje pozarządowe będą otrzymywały środki na realizację przedsięwzięć zanim poniosą konkretne wydatki – mówi Joanna Orłowska z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – nasze działania będziemy kierować na to, by wydobyć wiedzę, o tym, jakie organizacje mają zasoby i jaki potencjał w rozumieniu kapitału społecznego czyli tego, co udało im się zrobić, jakie są tego efekty. Nie będziemy skupiać się tak bardzo na ocenie zdolności finansowych.
To z pewnością ułatwi organizacjom aplikowanie o środki. Wszystkie działania ministerstwa – jak zapewniali eksperci – zmierzają do tego, że realizować projekty będą ci, którzy faktycznie mają dobre pomysły, a nie ci, którzy umieją pisać projekty.
Podkreśla to również Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Ten realizować będzie działania w ramach dwóch programów: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wspierającego osoby młode na rynku pracy oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
– Pula pierwszego z nich to 70 mln euro. 15% z tej kwoty zostanie przeznaczone na komponent konkursowy i po te pieniądze będą mogły sięgnąć organizacje pozarządowe – mówi Paweł Lulek.

Inne źródło finansowania swoich przedsięwzięć organizacje mogą znaleźć w budżecie województwa. Dziś poznały założenia projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
– Projekt zakłada 12 priorytetów współpracy, między innymi, wspieranie kultury fizycznej, ochronę dziedzictwa narodowego, pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia – mówi Teresa Śliwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ – na te cele chcemy przeznaczyć ponad 3 mln zł.

– Liczba organizacji pozarządowych jest uznawana za taki pomiar jakości społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentujecie Państwo różne organizacje, ale łączy nas jedna sprawa, łączy nas pasja w działaniu i chęć dzielenia się swoim czasem, swoją energia na rzecz innych – podsumowuje marszałek Adam Jarubas.

Pliki do pobrania

EFS w latach 2014-2020Data dołączenia 2014-10-09, att515740_efs_2014_2020_kielce_09_10_14.ppt

Współpraca organizacji pozarządowych z mediami regionalnymi – TVP KielceData dołączenia 2014-10-09, att515741_prezentacja_tvp.pdf

Prezentacja Data dołączenia 2014-10-09, att515742_prezentacja_3_wklad_wlasny_w_projektach_efs_2014_2020_kielce.ppt

Nowy Okres Programowania Funduszy Europejskich – Szansą dla Organizacji PozarządowychData dołączenia 2014-10-09, att515743_konferencja_kongres_stowarzyszen_2014.pptx

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014 – 2020Data dołączenia 2014-10-09, att515745_prezentacja_3_wklad_wlasny_w_projektach_efs_2014_2020_kielce.ppt