Aktualności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Siedzący Za Stołem Andrzej Bętkowski Mówi Do Mikrofonu, W Tle Wojewoda Zbigniew Koniusz.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członkowie Rady m.in. zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 74 a także stanem realizacji budowy linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ. W posiedzeniu wziął udział Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa, a także wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Andrzej Betkowski ściska Dłoń Piotrowi Prędocie Wręczając Mu Powołanie Do Wrds.

Ważne dla regionu kwestie podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dystrybucja szczepień ochronnych przeciw covid-19 w regionie, projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 oraz przygotowanie województwa do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – między innymi te tematy poruszane były podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej. Obradom WRDS przewodniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 10 - 20 z 61