Aktualności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Nadzwyczajne Posiedzenie Wrds (15)

Obradowało prezydium WRDS

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 30 lipca br. omówione zostały planowane zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, którzy zwrócili się z prośbą o zajęcie przez WRDS stanowiska w sprawie proponowanych przez Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, zmian w zakresie szkolnictwa branżowego (zawodowego).

Obradowało prezydium WRDS

Obradowało prezydium WRDS

Podczas posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 kwietnia br. omawiane były tematy dotyczące sytuacji w CELSA Huta Ostrowiec. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CELSA Huta Ostrowiec, którzy zwrócili się z prośbą o podjęcie przez WRDS inicjatywy na rzecz  przemysłu hutniczego. WRDS wyraziła już w tej kwestii dwa stanowiska, a 20 grudnia 2017 Rada wystąpiła do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ulgi od opłaty jakościowej.

Wyświetlane od 10 - 20 z 48