Aktualności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej, omawiane były tematy realizacji w województwie świętokrzyskim Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Członkowie rady zajęli się również propozycją zakazu handlu w niedzielę,reorganizacją Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz likwidacji Rejonów Energetycznych w Jędrzejowie i Końskich.

Wyświetlane od 30 - 40 z 48