Aad 6288

WRDS z nowym przewodniczącym

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wybrany został jej nowy przewodniczący, dyskutowano na temat specjalnych stref ekonomicznych w województwie świętokrzyskim oraz przyjęto stanowisko w sprawie rekomendacji dotyczących udziału instytucji rynku pracy w systemie edukacji.

Dotychczasowy przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Tomasz Tworek podziękował, rozpoczynając spotkanie, za okres, w którym przewodził obradom.

– Bardzo dziękuję państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie przez półtora roku mojego przewodniczenia. To było duże wyzwanie, ale przyjemne i pożyteczne społecznie – powiedział Tomasz Tworek.

Jego miejsce, zgodnie z zasadą rotacyjności przewodniczenia, zajęła reprezentująca stronę pracowników Elżbieta Drogosz – przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego

– Również dziękuję za zaufanie i wybór i mam nadzieję, że wywiąże się ze swoich zadań równie dobrze jak poprzedni przewodniczący – powiedziała Elżbieta Drogosz.

Akty powołania nowym członkom Rady wręczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Głównym punktem obrad była kwestia wpływu działalności specjalnych stref ekonomicznych na rozwój województwa świętokrzyskiego. Dotychczasowe dokonania dwóch działającym w Świętokrzyskim stref przedstawili prezesi ich zarządów.

– Nasza strefa powstała 21 lat temu i funkcjonuje nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale również w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim i opolskim. Obecnie liczy on 16 podstref. W czasie jej działalności przedsiębiorcy ponieśli nakłady rzeczywiste w wysokości ponad 2 miliardów złotych, w tym 1,793 miliarda w samym województwie świętokrzyskim, w którym utrzymali oni 7711 miejsc pracy wobec 8210 miejsc pracy łącznie – mówił Marcin Perz, prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, przedstawiając jednocześnie przepisy nowej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, które dają im większe kompetencje.

Działającą w naszym województwie strefę Krakowskiego Parku Technologicznego przedstawił prezes Zarządu, Wojciech Przybylski.

– Jesteśmy nieco inną spółką niż spółka starachowicka, bo oprócz tego że zarządzamy strefą, mamy również park technologiczny. Jesteśmy spółką w większości publiczną, należącą do Skarbu Państwa. Dotychczas nasi przedsiębiorcy zrealizowali nakłady w wysokości ponad 4 mld złotych, a strefa liczy 35 podstref, głównie na terenie Małopolski – mówił Wojciech Przybylski.

W kolejnym punkcie obrad przedstawione zostały rekomendacje Zespołu ds. szkolnictwa w zakresie współpracy instytucji rynku pracy z placówkami edukacyjnymi.

– 5 kwietnia odbyło się spotkanie naszego zespołu, w którym brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Integracja przez Internet, działającego na rzecz aktywizacji młodzieży. Chcemy zająć się grupą osób młodych, które nie uczą się, nie pracują, nie podnoszą swoich kwalifikacji. Jest to bardzo duża grupa pomiędzy 15. a 29. rokiem życia. W Polsce jest to około miliona osób. Po dyskusji, powstało Stanowisko, które przedstawiamy dziś państwu. Zauważamy w nim m.in. że kluczowa dla zmiany jakości doradztwa zawodowego w szkołach jest jego indywidualizacja i powinno dążyć się do wdrożenia obligatoryjnego i profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach zaocznych dla dorosłych. Wskazujemy również, że konieczne jest zwiększenie zakresu współpracy z instytucjami rynku pracy np. z akademickimi biurami karier oraz akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości w celu zwiększenia świadomości nt. konieczności budowania profesjonalnej sieci kontaktów – mówił przewodniczący Zespołu ds. szkolnictwa WRDS, Marek Banasik.

Rada jednogłośnie przyjęła proponowane Stanowisko, którego adresatami są powiatowe urzędy pracy w województwie świętokrzyskim czy zaoczne szkoły dla dorosłych z terenu województwa.

Galeria zdjęć

Lokalizacja