Zdjecie

I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Wólce Milanowskiej 19 czerwca 2018 roku odbyła się I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Młodych radnych podczas pierwszego posiedzenia wspierał swoim samorządowym doświadczeniem Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Młodzieżowi radni w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku – Magdalenę Malec, dwóch wiceprzewodniczących – Wiktora Filipowskiego oraz Julię Dziubę, a także sekretarza – Filipa Płatka.


Podczas spotkania z przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiuszem Bąkiem, które poprzedzało pierwszą sesję, młodzi radni z ogromnym zainteresowaniem pytali go o doświadczenia zawodowe, polityczne i samorządowe.

– Nowemu przewodniczącemu chcę udzielić  rady, żeby starał się pamiętać, że jest reprezentantem całego Sejmiku, że musi równo wszystkich traktować i wszystkich szanować. A to oznacza też dla niego, tak jak dla mnie w Sejmiku Województwa, konieczność „ugryzienia się” czasem w język i niezabierania głosu jako radny, ale pamiętania o tym, że reprezentuje się wszystkich radnych i całą młodzież regionu – podkreślał przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, dzieląc się swoim doświadczeniem pracy w „dorosłym” Sejmiku.

– Chciałabym być przewodniczącą “włączającą”. Oznacza to, żeby nie wywyższać się, nie starać się być “ponad”. Dla mnie funkcja przewodniczącej jest niezwykle odpowiedzialna, ale również liderska, skłaniająca do tego, by patrzeć na potrzeby grupy, dbać o dobro mniejszości i dobro ogółu – mówiła po wyborze przewodnicząca Magdalena Malec.

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku rozpoczyna dyskusję o roli młodzieży w życiu publicznym województwa.
– To bardzo ambitni, zmotywowani i mądrzy młodzi ludzie. Mam poczucie, że stoimy przed wielkim wyzwaniem, jak tą energią zarządzać, żeby w ciągu dwóch lat jak najlepiej ją spożytkować. Przyszli do nas liderzy swoich środowisk, którzy wiedzą, czego chcą, mają swoje doświadczenia i obserwacje, interesują się tym, co się dzieje dookoła – mówiła Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Sejmik Młodzieżowy będzie mógł w pewnym zakresie współpracować z „dorosłym” Sejmikiem Województwa. – Już teraz wydaje się, że obszarów do tej współpracy jest bardzo dużo, a jeszcze więcej otworzy się, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o samorządzie województwa, które jeszcze szerzej angażują obywateli w działania organów władzy; mam na myśli budżet obywatelski. Młodzież mogłaby bardzo pomóc nie tylko we wskazaniu obszarów, w których chciałaby decydować o kierunkach wydatkowania środków, ale również, jak taki budżet „oprzyrządować”, czyli jak stworzyć mechanizmy łączności między samorządem województwa a środowiskami młodzieżowymi, żeby chciały się w to zaangażować – mówiła Marta Solińska-Pela,  dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Pierwsza okazja do kontaktu młodzieżowych i „dorosłych” radnych oraz do zawiązania współpracy będzie miała miejsce 28 czerwca 2018 roku. Radni Sejmiku Młodzieżowego zostali zaproszeni w tym terminie na Sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, gdzie starszym kolegom będą mogli zaprezentować koncepcję funkcjonowania Sejmiku Młodzieżowego, swoje zamierzenia oraz wizję współpracy młodych i starszych radnych.

W obszarze szczególnych zainteresowań młodych radnych znajdują się m. in. sport, kultura, edukacja. Nad tymi tematami  będą pracować w komisjach problemowych.

Ponadto czwórka młodzieżowych radnych, którzy nie uczestniczyli w gali z okazji 20-lecia województwa w dn. 5 czerwca, złożyła ślubowanie i z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka odebrała nominacje na radnych Sejmiku Młodzieżowego. Natomiast na ręce nowej przewodniczącej Arkadiusz Bąk przekazał herb województwa świętokrzyskiego.