Laur

„Laury Gladiatora” z okazji jubileuszu stowarzyszenia

„Laury Gladiatora” oraz certyfikaty dla osób i instytucji, które aktywnie włączają się w działanie Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” wręczono podczas uroczystej gali w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kiecach z okazji 15-lecia stowarzyszenia. Statuetka trafiła do marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Marszałek „Laura Gladiatora” otrzymał za bezinteresowne wsparcie i zaangażowanie, dzięki którym działalność świętokrzyskiego oddziału „Gladiatora” może być zauważalna i przynosić pomoc potrzebującym.

Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia „Gladiator” powstał z inicjatywy dr n. med. Stefana Olszewskiego oraz Włodzimierza Pasternaka w październiku 2003 roku. Obecnie zrzesza 62 zadeklarowanych członków z terenu miast: Kielce, Skarżysko-Kamienna i Ostrowiec Świętokrzyski. Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna mężczyzn dotkniętych chorobą prostaty, przed i po resekcji gruczołu krokowego oparta na zasadzie samopomocy. Jednym z istotnych zadań stowarzyszenia jest organizowanie akcji związanych z profilaktyką i diagnostyką mającą na celu wczesne wykrywanie raka prostaty.

W latach 2004 – 2016 r. Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia “Gladiator” zorganizował w Kielcach oraz na terenie gmin Wodzisław i Sobków badania przesiewowe mężczyzn po 50 roku życia w kierunku wykrycia raka prostaty. Badaniami tymi objęto około 500 osób. Ponadto organizował szkolenia, prelekcje, wykłady i różne działania edukacyjne w celu wczesnego ujawniania zmian chorobowych nerek, prostaty, pęcherza moczowego i podjęcia niezbędnego leczenia celem powstrzymania rozwoju choroby.

Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia “Gladiator” realizując zadania statutowe ściśle współpracuje z dyrekcją i specjalistyczną kadrą lekarską Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Urzędem Miasta Kielce.

Galeria zdjęć

Lokalizacja