Prezydium WRDS podsumowało i planowało

Prezydium WRDS podsumowało i planowało

Zagadnień organizacyjnych dotyczyło posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zaproponowane zostały również tematy obrad posiedzeń plenarnych w 2018 roku.

Przed rozpoczęciem obrad, Prezydium Rady uczciło pamięć Stanisława Leśniewskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego w Kielcach, członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, który zmarł w ostatnich dniach.

– Nowy rok to nowe zadania i postanowienia i również Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego będzie miała nowe cele – mówił, otwierając spotkanie Tomasz Tworek.

Jednym z punktów obrad było podsumowanie działalności WRDS 2107 roku. Odbyło się w nim 6 posiedzeń plenarnych, na których przyjęte zostały 4 uchwały, 4 stanowiska i 3 opinie. Prezydium Rady obradowało w minionym roku 9 razy. Działały również 4 zespoły problemowe.

Wśród zaproponowanych tematów obrad w 2018 roku znalazły się m.in. zagadnienia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czy rozwój inwestycyjny i ludzki regionu.