Obradowało Prezydium WRDS

Obradowało Prezydium WRDS

Kwestie tematów najbliższego posiedzenia plenarnego i przyszłorocznego przewodnictwa w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego były głównymi tematami obrad Prezydium tego gremium.

Zgodnie z zapisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, marszałek województwa oraz wojewoda. 9 grudnia 2017 roku upływa II kadencja przewodnictwa, którą pełniła strona pracodawców.

– Musimy zastanowić się, kto ma przejąć przewodnictwo w naszej radzie w przyszłym roku. Po marszałku i przedsiębiorcach teraz czas albo na stronę rządową albo na stronę związkową – mówił przewodniczący WRDS w tym roku, Tomasz Tworek.

Prezydium WRDS ustaliło, że głównym tematem obrad WRDS będzie zagadnienie sieci kolejowej w województwie świętokrzyskim. Mowa będzie również o ustaleniu przewodnictwa WRDS oraz przedstawione zostaną propozycje 2 stanowisk Zespołu ds. szkolnictwa WRDS.