Konferencja promująca projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Konferencja promująca projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji promującej projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Aleja Unii Lubelskiej 15, 20-001 Lublin.

Organizatorzy do udziału zapraszają przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z w/w ustawy funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

Projekt „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” obejmuje teren czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego i jest finansowany ze środków programu PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program konferencji oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej w załącznikach.

Osoba do kontaktu za strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: Aneta Rydz – tel. 81 528 76 46, e-mail: aneta.rydz@lubelskie.pl

Pliki do pobrania

Program konferencji Data dołączenia 2017-11-08, att741180_program_konferencji_14_11_2017.docx

Formularz zgłoszeniowy Data dołączenia 2017-11-08, att741181_formularz_zgloszeniowy_konferencja.docx