Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu

Elżbieta Korus

tel. (41) 395 12 42

fax (41) 344 30 94

poczta e-mail: elzbieta.korus@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Arkadiusz Ślipikowski

tel. (41) 395 12 42

fax (41) 344 30 94

poczta e-mail: arkadiusz.slipikowski@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Beata Wieczorek

tel. (41) 395 19 14

fax (41) 362 59 25 wew. 712

poczta e-mail: beata.wieczorek@sejmik.kielce.pl

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny
  2. Oddział Projektów i Funduszy
  3. Oddział  Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO
  4. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
  5. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Organizacyjnych

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego