Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dyrektor:

Barbara Jakacka – Green
tel. 41/ 342 12 42
fax: 41/ 344 30 94
e-mail: barbara.jakacka-green@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora:

Karolina Jarosz
tel.: 41/ 342 12 42
fax: 41/ 344 30 94
e-mail: karolina.jarosz@sejmik.kielce.pl

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Oddział Polityki Społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych  z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zostały przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego.

  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektowych
  2. Oddział Programowania, Analiz i Koordynacji Ekonomii Społecznej
  3. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego