Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dyrektor:
Elżbieta Korus
tel.: 41/342 12 42
fax: 41/344 30 94
e-mail: elzbieta.korus@sejmik.kielce.pl

p.o.  Zastępcy Dyrektora:
Karolina Jarosz
tel.: 41/ 342 12 42
fax: 41/ 344 30 94
e-mail: karolina.jarosz@sejmik.kielce.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora:
Anna Sokołowska-Smołkowska
Adres:
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce –  budynek AQUA
tel.: 41/ 248 17 00
tel.: 41/ 362 61 89
tel.: 41/ 362 59 25
fax 41/ 362 59 25 wew. 712
e-mail: anna.smolkowska@sejmik.kielce.pl

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny
  2. Oddział Projektów i Funduszy
  3. Oddział  Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO
  4. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
  5. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Organizacyjnych

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego