Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dyrektor ROPS

Barbara Jakacka – Green
tel. 41 342 12 42
fax: 41 344 30 94
e-mail: bjg@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora ROPS

Karolina Jarosz
tel.: 41 342 12 42
fax: 41 344 30 94
e-mail: karolina.jarosz@sejmik.kielce.pl

Skład:

  1. Oddział Polityki Społecznej:
    • Zespół ds. polityki społecznej i rehabilitacji
    • Zespół ds. profilaktyki i uzależnienia od alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych  z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zostały przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego.

  1. Oddział Programowania, Analiz i Koordynacji Ekonomii Społecznej:
    • Zespół ds. programowania i analiz
    • Zespół ds. koordynacji ekonomii społecznej

Informacje szczegółowe o zakresie działania: