Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

Dyrektor Departamentu:

Elżbieta Korus

tel. 41/ 342-12-42

fax 41/ 344-30-94

e-mail: elzbieta.korus@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Arkadiusz Ślipikowski

tel. 41/ 342-12-42

fax 41/ 344-30-94

e-mail: arkaiusz.slipikowski@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Anna Sokołowska-Smołkowska

tel. 41/248-17-00

fax 41 362-59-25 wew.712

e-mail: anna.sokolowska-smolkowska@sejmik.kielce.pl

W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny
  2. Oddział Projektów i Funduszy
  3. Oddział  Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO
  4. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
  5. Wieloosobowe Stanowisko do spraw Organizacyjnych

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego